SHI chốt danh sách trả cổ tức năm 2019

15:25' - 30/09/2020
BNEWS SHI sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tương ứng 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà (mã: SHI ) vừa thông qua phương án trả cổ tức năm 2019.

Cụ thể, Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tương ứng 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng. Ngày chốt danh sách là ngày 26/10, ngày  thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 11/11/2020.

Bên cạnh đó, Quốc tế Sơn Hà dự kiến phát hành hơn 4,33 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5% (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 5 cổ phần phát hành thêm). Tổng giá trị theo mệnh giá dự kiến hơn 43,38 tỷ đồng 

Năm 2020, Tập đoàn Sơn Hà đặt mục tiêu doanh thu 4.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 88 tỷ đồng. Năm 2019, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn tương ứng đạt 4,807,1 tỷ đồng và 98,90 tỷ đồng; 

Như vậy, so với năm 2019, mặc dù lợi nhuận kế hoạch năm 2020 của Sơn Hà có sụt giảm, nhưng tỷ lệ không lớn nếu xét trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn ra đã ảnh hưởng không nhỏ đến toàn bộ nền kinh tế trong nửa đầu năm nay.

Theo ông Lê Vĩnh Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, việc duy trì kế hoạch kinh doanh ít biến động so với năm 2019 trong bối cảnh đại dịch như hiện nay cho thấy quá trình tái cấu trúc toàn diện toàn Tập đoàn Sơn Hà đã mang lại thành công ban đầu.

Dịch COVID-19 dù có ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh tháng 3, 4/2020, nhưng đã sớm được khôi phục trở lại từ đầu tháng 5/2020./.

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục