1. >

SKG sắp phát hành gần 5,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018

Facebook Share

BNEWS.VN Công ty cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang vừa công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018.

SKG sắp phát hành gần 5,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018

Công ty cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang (SKG) vừa công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018, tỷ lệ 10% số cổ phiếu đang lưu hành của công ty.

Cụ thể, SKG sẽ phát hành gần 5,8 triệu cp để trả cổ tức cho cổ đông.

Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Ngày chốt quyền nhận cổ tức là ngày 01/07/2019.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Mô hình "cánh đồng lớn" liên kết sản xuất lúa được coi là mô hình tối ưu nhất cho mối liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân nhưng giờ khó nhân rộng do thiếu vốn.

ncif