1. >

Yeah1 sẽ mua 2 triệu cổ phiếu quỹ từ 18/6

Facebook Share

BNEWS.VN Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 vừa thông báo về việc mua lại 2 triệu cổ phiếu quỹ.

Yeah1 sẽ mua 2 triệu cổ phiếu quỹ từ 18/6

Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (YEG) vừa thông báo mua lại 2 triệu cổ phiếu quỹ, tương đương với 6,39% số cổ phiếu đã phát hành.

Hiện Yeah1 chưa sở hữu cổ phiếu quỹ. Thời gian thực hiện từ ngày 18/6 đến ngày 17/7 theo phương thức giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần theo BCTC kiểm toán năm 2018.

Mục đích mua lại là nhằm giảm lượng cổ phiếu đang lưu hành, tái cơ cấu nguồn vốn cho công ty.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Mô hình "cánh đồng lớn" liên kết sản xuất lúa được coi là mô hình tối ưu nhất cho mối liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân nhưng giờ khó nhân rộng do thiếu vốn.

ncif