1. >

NDN sẽ bán toàn bộ 3,5 triệu cổ phiếu quỹ

Facebook Share

BNEWS.VN Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng thông báo sẽ bán toàn bộ 3,5 triệu cổ phiếu của doanh nghiệp.

NDN sẽ bán toàn bộ 3,5 triệu cổ phiếu quỹ

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN) thông báo sẽ bán toàn bộ 3,5 triệu cổ phiếu của doanh nghiệp từ ngày 17/6 đến 16/7 thông qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Nhà Đà Nẵng bán cổ phiếu quỹ nhằm tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành, cơ cấu lại nguồn vốn.

Nguyên tắc xác định giá là lấy giá bình quân 60 phiên giao dịch gần nhất. Số lượng đặt bán mỗi ngày từ 105.000 đến 350.000 cổ phiếu.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Mô hình "cánh đồng lớn" liên kết sản xuất lúa được coi là mô hình tối ưu nhất cho mối liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân nhưng giờ khó nhân rộng do thiếu vốn.

ncif