SPC hủy niêm yết trên UpCom từ ngày 19/1

13:03' - 15/01/2022
BNEWS Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn (mã chứng khoán SPC) sẽ huỷ đăng ký giao dịch cổ phiếu SPC trên sàn UpCom từ ngày 19/1/2022.
Theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, 10,53 triệu cổ phiếu SPC sẽ hủy đăng ký giao dịch trên sàn UpCom từ ngày 19/1/2022. Ngày giao dịch cuối cùng trên hệ thống UpCom là 18/1/2022.
Cổ phiếu SPC hủy niêm yết trên UpCom là do Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn được chấp thuận niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, thuộc trưởng hợp hủy đăng ký giao dịch theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 137 Nghị định số 155/2030/ NĐ - CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
Chốt phiên giao dịch cuối tuần trước vào ngày 14/1, giá cổ phiếu SPC đóng cửa ở mức 24.000 đồng/cổ phiếu, giảm 1,23%./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục