Từ khoá:gia usd

Giá USD hôm nay 18/10

Sáng nay giá USD tăng giảm trái chiều, đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng giá.

Giá đồng USD hôm nay 17/10

Sáng nay giá USD tăng giảm trái chiều và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm.

Giá USD hôm nay 16/10

Sáng nay giá USD tăng nhẹ và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm.

Giá đồng Nhân dân tệ tăng nhẹ

Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng.

Giá USD hôm nay 14/10

Sáng nay giá USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động nhẹ.

Giá đồng Nhân dân tệ biến động trái chiều

Sáng nay giá USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động trái chiều.

Giá USD hôm nay 10/10

Sáng nay giá USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động trái chiều.

Giá đồng nhân dân tệ tăng nhẹ

Sáng nay giá USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng nhẹ.

Giá USD hôm nay 8/10

Sáng nay giá USD biến động nhẹ và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) ổn định.

Giá USD hôm nay 7/10

Sáng nay giá USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng ổn định.

VIDEO

Theo kết quả cuộc điều tra mới đây tại Mỹ, có tới 95% thực phẩm dành cho trẻ em được tiến hành kiểm tra có thể có chứa các kim loại nặng nguy hiểm, gây hại cho sự phát triển của não bộ trẻ.