Từ khoá:thi truong upcom

HNX: Doanh nghiệp càng minh bạch giá cổ phiếu càng cao

Doanh nghiệp có chất lượng công bố thông tin và minh bạch càng cao thì giá cổ phiếu càng cao.

VIDEO

Từ cuối năm 1990 đến nay, thành phố Hà Nội cùng các tổ chức xã hội trong và ngoài nước đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp làm sạch sông Tô Lịch nhưng đến nay vẫn ô nhiễm. Vậy đâu là giải pháp căn cơ để "hồi sinh" dòng sông này?