ty gia usd

Tag: ty gia usd

 • Giá USD hôm nay 17/9 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 17/9

  08:48' - 17/09/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, hôm nay, giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng tiếp trong khi giá USD không biến động.

 • Giá USD hôm nay 16/9 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 16/9

  08:42' - 16/09/2021

  Tại các ngân hàng thương mại hôm nay, giá đồng USD giảm trong khi Nhân dân tệ (NDT) tiếp tục tăng.

 • Giá USD hôm nay 15/9 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 15/9

  08:44' - 15/09/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, hôm nay, giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng nhẹ trong khi giá USD ổn định.

 • Giá USD hôm nay 14/9 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 14/9

  08:42' - 14/09/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, hôm nay, giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm trong khi giá USD cơ bản ổn định.

 • Giá USD hôm nay 13/9 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 13/9

  08:52' - 13/09/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, hôm nay, giá USD ổn định trong khi giá Nhân dân tệ (NDT) tăng.

 • Giá USD hôm nay 1/9 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 1/9

  08:56' - 01/09/2021

  Tại các ngân hàng thương mại sáng nay, giá Nhân dân tệ (NDT) tăng trong khi giá USD tiếp xu hướng giảm.

 • Giá USD hôm nay 31/8 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 31/8

  08:49' - 31/08/2021

  Tại các ngân hàng thương mại sáng nay, giá USD và giá Nhân dân tệ (NDT) điều chỉnh không đồng nhất.

 • Giá USD hôm nay 30/8 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 30/8

  08:36' - 30/08/2021

  Tại các ngân hàng thương mại sáng nay, giá USD ổn định trong khi giá Nhân dân tệ (NDT) tăng.

 • Giá USD hôm nay 27/8 tiếp tục giảm Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 27/8 tiếp tục giảm

  08:27' - 27/08/2021

  Tại các ngân hàng thương mại sáng nay, giá USD và Nhân dân tệ (NDT) tiếp tục giảm.

 • Giá USD hôm nay 20/8 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 20/8

  08:22' - 20/08/2021

  Tại các ngân hàng thương mại sáng nay, giá đồng USD và Nhân dân tệ (NDT) có xu hướng giảm.

 • Giá USD hôm nay 18/8 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 18/8

  08:49' - 18/08/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD và Nhân dân tệ (NDT) cùng giảm.

 • Giá USD hôm nay 16/8 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 16/8

  08:52' - 16/08/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) đồng loạt tăng.

 • Giá USD hôm nay 6/8 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 6/8

  08:36' - 06/08/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tiếp tục tăng, trong khi đồng USD duy trì ổn định.

 • Giá USD hôm nay 5/8 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 5/8

  08:41' - 05/08/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD và đồng Nhân dân tệ (NDT) có xu hướng tăng.

 • Giá USD hôm nay 4/8 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 4/8

  08:38' - 04/08/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá USD biến động trái chiều còn giá Nhân dân tệ (NDT) tiếp tục giảm.