Tăng cường đảm bảo an ninh mạng

12:28' - 22/12/2017
BNEWS Ngày 22/12, Sở Thông và Truyền thông thành phố Hải Phòng và Cục Công nghệ Thông tin thuộc Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng đã ký kết Quy chế phối hợp về đảm bảo an toàn thông tin mạng.

Quy chế này là nền tảng cho sự hợp tác giữa hai bên để cùng nhau chia sẻ thông tin, cùng ứng phó với các nguy hiểm từ thông tin mạng, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo chủ quyền quốc gia của thành phố và đất nước. 

Theo Thiếu tướng Đinh Thế Cường, Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng, trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các hoạt động điều hành, liên lạc đều phải dựa vào máy móc, công nghệ, việc bảo đảm an ninh, an toàn thông tin là tối quan trọng.

Nếu không kiểm soát được an ninh thông tin, sẽ có nhiều nguy cơ xảy ra như tình trạng thông tin bị nhiễm độc, thông tin bị chiếm giữ, mất quyền kiểm soát không gian mạng. Hệ lụy của những hành động này có thể dẫn đến sự tê liệt trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Xuân Bình khẳng định, Hải Phòng đang trong tiến trình xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh. Phát triển, đảm bảo an ninh, an toàn viễn thông và công nghệ thông tin là một trong những lĩnh vực được Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố đặc biệt quan tâm, chú trọng.
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng Lương Hải Âu cho biết, trong những năm qua, thành phố Hải Phòng ban hành nhiều chủ trương, kế hoạch và giải pháp thực hiện bảo đảm an toàn thông tin mạng, bước đầu thu được một số kết quả như: Xây dựng hệ thống văn bản pháp luật nhằm thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Nhận thức của cán bộ, công chức, người dân và xã hội về vai trò, tầm quan trọng của công nghệ thông tin cũng như công tác đảm bảo an toàn thông tin được nâng lên đáng kể. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật cho lĩnh vực này.

Bên cạnh những mặt đạt được, lĩnh vực quản lý nhà nước về đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn thành phố còn bộc lộ hạn chế như: Công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng cho các cơ quan nhà nước còn yếu; thiếu chủ động trong việc nắm bắt tình hình, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa các hoạt động trái phép; thiếu nguồn nhân lực có trình độ chuyên gia về bảo mật...
Hai bên đã thống nhất ký Quy chế phối hợp công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng với 3 chương, 7 điều dựa trên nguyên tắc: Quan hệ phối hợp được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên.

Công tác phối hợp phải bảo đảm kịp thời, hiệu quả, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, nhằm phát huy năng lực và hiệu quả hoạt động trên lĩnh vực đảm bảo an toàn thông tin mạng và điều phối ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của mỗi bên.

Mục tiêu phối hợp là trao đổi, chia sẻ thông tin, hỗ trợ phối hợp trong tư vấn triển khai các giải pháp, sản phẩm về an toàn thông tin mạng và điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực an toàn thông tin mạng nhằm nâng cao trình độ, năng lực của mỗi bên./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục