Tập đoàn Hà Đô rót 400 tỷ đồng vào công ty con

10:05' - 11/03/2021
BNEWS Tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn Hà Đô tại Công ty cổ phần Thiết bị Giáo dục 1 sau khi tăng vốn lên tới 98,26 % vốn điều lệ.

Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc góp vốn mua cổ phần trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Thiết bị Giáo dục 1.

Theo đó, Hội đồng quản trị doanh nghiệp đã thông qua việc góp vốn mua cổ phần trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Thiết bị Giáo dục 1 với số lượng cổ phần mua thêm là 40.000.000 cổ phần; trong đó, số cổ phần được quyền mua là 29.053.314 cổ phần. Số cổ phần được phân phối thêm là 10.946.686 cổ phần.

Loại cổ phần là cổ phần phổ thông. Giá mua là 10.000 đồng / cổ phần. Tổng giá trị mua 400 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn Hà Đô tại Công ty cổ phần Thiết bị Giáo dục 1 sau khi tăng vốn lên tới 98,26 % vốn điều lệ.

Hội đồng quản trị doanh nghiệp ủy quyền cho ông Nguyễn Trọng Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc thực hiện các nội dung liên quan để hoàn tất việc góp vốn nêu trên theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Trụ sở chính của Công ty cổ phần Thiết bị giáo dục 1 là 62 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội Ngành nghề kinh doanh là đầu tư và kinh doanh bất động sản./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục