Tập đoàn Hoa Sen báo lãi quý I niên độ tài chính 2020 - 2021

08:00' - 02/02/2021
BNEWS Quý I niên độ tài chính 2020-2021 (từ 1/10/2020 - 30/9/2021) HSF đạt lợi nhuận sau thuế 572 tỷ đồng, tăng 391 tỷ đồng tương ứng 216% so với cùng kỳ niên độ trước.

Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG) vừa công bố báo cáo tài chính quý I niên độ 2020-2021 với lợi nhuận sau thuế đạt 572 tỷ đồng, tăng 391 tỷ đồng tương ứng 216% so với cùng kỳ niên độ trước.

Theo lý giải của Tập đoàn Hoa Sen, đạt được kết quả trên là do lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 477 tỷ đồng; trong đó doanh thu thuần đạt gần 9.100 tỷ đồng, tăng 2.515 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 546 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí tài chính giảm 51 tỷ đồng do dư nợ vay và lãi vay giảm.  

Niên độ tài chính 2020 – 2021 (từ 1/10/2020 - 30/9/2021), Tập đoàn Hoa Sen đặt mục tiêu sản lượng 1.800.000 tấn, tăng 11%; doanh thu 33.000 tỷ đồng, tăng 20%; và lợi nhuận sau thuế 1.500 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ.

Với tầm nhìn trở thành một Tập đoàn sản xuất tôn, ống thép, ống nhựa và phân phối vật liệu xây dựng, nội thất hàng đầu Việt Nam và khu vực ASEAN, Tập đoàn Hoa Sen đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn tiếp theo là duy trì ổn định và phát huy các lợi thế cạnh tranh cốt lõi của Tập đoàn để phát triển thị trường kinh doanh nội địa và xuất khẩu hiệu quả, giữ vững và nâng tầm vị thế thương hiệu Hoa Sen trên thương trường.

Cùng với đó là phát triển chuỗi Siêu thị phân phối Vật liệu xây dựng và Nội thất Hoa Sen Home; trong đó tập trung vào các giải pháp mở mới và nâng cấp các cửa hàng hiện có thành hệ thống Siêu thị Vật liệu xây dựng và Nội thất Hoa Sen Home; hợp tác với các nhà cung cấp để đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng cơ bản và vật liệu xây dựng hoàn thiện./.


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục