Tập đoàn Hoa Sen sẽ mua lại 22 triệu cổ phiếu quỹ mới

09:12' - 18/02/2021
BNEWS Hoa Sen vừa thông qua việc bán cổ phiếu quỹ do doanh nghiệp mua trước thời điểm Luật Chứng khoán 2019 có hiệu lực và lấy ý kiến cổ đông về mua lại cổ phiếu HSG và giảm vốn điều lệ.

Theo đó, HĐQT Tập đoàn Hoa Sen thông qua chủ trương bán cổ phiếu quỹ do công ty mua trước thời điểm Luật Chứng khoán năm 2019 có hiệu lực.

Tập đoàn Hoa Sen cho biết, mục đích bán cổ phiếu quỹ là để đảm bảo đáp ứng các điều kiện thực hiện việc mua lại cổ phiếu quỹ của chính mình và giảm vốn điều lệ.

Tập đoàn Hoa Sen thông tin, theo phúc đáp tại công văn số 405/UBCKNN – QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và theo quy định tại Khoản 4 Điều 310 Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, công ty đại chúng có cổ phiếu quỹ đã mua trước thời điểm Luật Chứng khoán năm 2019 có hiệu lực (ngày 1/1/2021) được bán cổ phiếu quỹ, dùng cổ phiếu quỹ làm cổ phiếu thưởng; các doanh nghiệp không được mua lại cổ phiếu của chính mình cho đến khi hoàn thành việc xử lý số cổ phiếu quỹ đã mua trước đó.

Số lượng cổ phiếu quỹ là 327.100 cổ phiếu, dự kiến sẽ bán ra trong tháng 3/2021. Do khối lượng cổ phiếu thấp nên HĐQT Tập đoàn Hoa Sen trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét, chấp thuận khối lượng bán ngoài biên độ quy định (hơn 10% khối lượng dự kiến bán/ngày) để rút ngắn thời gian. Trường hợp không được chấp thuận, Tập đoàn Hoa Sen sẽ thực hiện theo quy định hiện hành.

Về việc mua lại cổ phiếu quỹ, theo quy định của Luật Chứng khoán 2019, công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình "phải có quyết định của đại hội đồng cổ đông thông qua việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ".

Theo đó, HĐQT Tập đoàn Hoa Sen sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản từ ngày 20/3/2021 - 5/4/2021 về việc mua lại 22 triệu cổ phiếu HSG để làm cổ phiếu quỹ.

Tập đoàn này nhận định, thị trường chứng khoán hiện nay đang diễn biến phức tạp trước thông tin về dịch bệnh về COVID-19 trong nước, có khả năng gây ảnh hưởng đến giá cổ phiếu HSG, dù hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vẫn đang ổn định.

Vì vậy, việc mua lại cổ phiếu quỹ là để bảo vệ lợi ích cổ đông và nhà đầu tư. Thời gian mua lại cổ phiếu quỹ do HĐQT Tập đoàn Hoa Sen quyết định tùy theo diễn biến thị trường và được triển khai trong năm 2021./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục