Tập đoàn MSN dự kiến chào bán 40 triệu trái phiếu

16:16' - 15/10/2020
BNEWS Ủy ban Chứng khoán nhà nước vừa chấp thuận cho Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (mã chứng khoán: MSN) đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng.

Theo đó, Masan sẽ phát hành tổng cộng 40 triệu trái phiếu, trong 3 đợt chào bán, thông qua tổ chức phát hành là Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương.

Mệnh giá là 100 nghìn đồng/trái phiếu. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với tổ chức phát hành.

Trái phiếu này có thứ tự thanh toán ít nhất ngang bằng với tất cả các nghĩa vụ chung khác không được bảo đảo (dù là nghĩa vụ hiện tại hay trong tương lai) của tổ chức phát hành.

Theo Masan, mục đích huy động vốn để thanh toán nợ vay nội bộ cho công ty con.

Cụ thể, đối với đợt 1, thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền từ ngày 15/10 đến ngày 4/11/2020.

Đợt chào bán trái phiếu này với tổng mệnh giá phát hành là 1.600 tỷ đồng, tương đương 16 triệu trái phiếu, gồm 1 triệu trái phiếu MSNH2023048, 5 triệu trái phiếu MSNH2023049, 5 triệu trái phiếu MSNH2023050, 5 triệu trái phiếu MSNNH2023051.

Thời hạn trái phiếu là 36 tháng kể từ ngày phát hành. Lãi trả sau, định kỳ 6 tháng/lần kể từ ngày phát hành.

Đối với trái phiếu MSNH2023048, MSNNH2023051: trong giai đoạn 12 tháng đầu tiên kể từ ngày phát hành (năm tính lãi suất thứ nhất) lãi suất cố định 9,8%/năm; trong mỗi giai đoạn 6 tháng tiếp theo kể từ ngày kết thúc năm tính lãi suất thứ nhất cho đến ngày đáo hạn, lãi suất thả nổi bằng tổng của 3,8%/năm.

Đối với trái phiếu MSNH2023049: trong giai đoạn 12 tháng đầu tiên kể từ ngày phát hành (năm tính lãi suất thứ nhất) lãi suất cố định 9,9%/năm; trong mỗi giai đoạn 6 tháng tiếp theo kể từ ngày kết thúc năm tính lãi suất thứ nhất cho đến ngày đáo hạn, lãi suất thả nổi bằng tổng của 3,9%/năm

Đối với trái phiếu MSNH2023050: trong giai đoạn 12 tháng đầu tiên kể từ ngày phát hành (năm tính lãi suất thứ nhất) lãi suất cố định 10%/năm; trong mỗi giai đoạn 6 tháng tiếp theo kể từ ngày kết thúc năm tính lãi suất thứ nhất cho đến ngày đáo hạn, lãi suất thả nổi bằng tổng của 4%/năm

Số lượng đăng ký mua tối thiếu đối với trái phiếu MSNH2023048 là 200 nghìn trái phiếu đối với nhà đầu tư cá nhân; 500 nghìn trái phiếu đối với nhà đầu tư tổ chức.

Đối với trái phiếu MSNH2023049, MSNH2023050, MSNH2023051, đối với nhà đầu tư cá nhân là tổi thiểu 200 nghìn trái phiếu; đối với nhà đầu tư tổ chức là 2 triệu cổ phiếu.

Để tránh nhầm lẫn, số lượng trái phiếu được đặt mua bởi nhà đầu tư phải là số chẵn đến hàng đơn vị./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục