Tập đoàn Sao Mai chưa chi trả cổ tức năm 2019

08:50' - 14/06/2020
BNEWS Dự kiến Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai chưa chi trả cổ tức năm 2019 và sẽ phát hành trái phiếu để huy động vốn trong thời gian tới đây.  

Theo đại diện lãnh đạo Tập đoàn Sao Mai (mã chứng khoán ASM), do tác động của dịch COVID-19 vừa qua đã dẫn tới doanh thu giảm trong khi hầu hết các khoản chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng. Vì thế, dự kiến Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai chưa chi trả cổ tức năm 2019 và sẽ phát hành trái phiếu để huy động vốn trong thời gian tới đây. 
Theo kế hoạch, ASM dự kiến phát hành trái phiếu không chuyển đổi, với mệnh giá 1 tỷ đồng, số lượng trái phiếu phát hành dự kiến tối đa là 500 trái phiếu, tổng giá trị huy động tối đa là 500 tỷ đồng.
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai cho thấy, doanh thu thuần năm 2019 công ty đạt 14.223 tỷ đồng, tăng 60,05% so với năm 2018.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 823 tỷ đồng, giảm 31,27% so với năm 2018.  Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, quý I/2020, các chỉ tiêu tài chính ASM giảm khá mạnh.

Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp các dịch vụ đạt 3.185 tỷ đồng, giảm 8,60% so với cùng kỳ năm 2019. Lợi nhuận sau thuế đạt 151 tỷ đồng, giảm 51,65% so với cùng kỳ năm 2019. /.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục