TCL tạm ứng cổ tức tiền mặt 20%

07:30' - 06/03/2020
BNEWS Công ty Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng thông báo chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2019.

Công ty Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (TCL) thông báo chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

Với hơn 30 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền chi ra dự tính hơn 60 tỷ đồng.
Ngày đăng ký cuối cùng vào 25/3 và thời gian chi trả dự kiến trong tháng 4. Ngày 25/3 cũng là thời điểm chốt danh sách họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của công ty.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục