Thái Bình khắc phục sai phạm trong quản lý đất đai

07:10' - 30/06/2024
BNEWS Thái Bình đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khắc phục sai phạm trong công tác quản lý đất đai.

Nhằm chấn chỉnh, khắc phục những yếu kém trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, giữ vững ổn định tình hình, nâng cao đời sống thu nhập của nhân dân và đẩỵ mạnh phát triển kinh tế - xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong toàn tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khắc phục những sai phạm trong công tác quản lý đất đai.

 

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình yêu cầu Đảng đoàn HĐND tỉnh Thái Bình tăng cường giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh, ngành chức năng và các địa phương thực hiện nâng cao trách nhiệm và hiệu quả phối hợp trong công tác quản lý đất đai, nhất là trách nhiệm trực tiếp của chính quyền cấp huyện, cấp xã; tăng cường công tác nắm tình hình, rà soát tổng thể và kiểm tra, thanh tra tại cơ sở; kịp thời phát hiện ngay từ đầu các hành vi vi phạm để ngăn chặn, chấn chỉnh, chủ động xử lý theo thẩm quyền; tổ chức thực hiện nghiêm, đúng quy định của pháp luật việc công bố công khai các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các địa phương ngay sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân biết, tuân thủ.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình yêu cầu Đảng ủy Công an tỉnh Thái Bình chỉ đạo Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố tăng cường biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật; chủ động phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin với các cơ quan chức năng có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về đất đai. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và chủ động thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội trong việc phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai để kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định…

Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Thái Bình được Tỉnh ủy, UBND tỉnh thường xuyên quan tâm, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều nỗ lực, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, qua đó, đạt kết quả khá rõ nét, đồng bộ, toàn diện, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình. Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về đất đai vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém như việc quản lý, sử dụng đất lãng phí, không hiệu quả; tình trạng vi phạm, lấn chiếm hành lang giao thông, hành lang bảo vệ đê điều, công trình thủy lợi, sử dụng trái phép đất bãi bồi ven sông, ven biển... chưa được ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý dứt điểm. Cá biệt, một số địa phương còn xảy ra các vụ việc làm trái quy định Nhà nước, của tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp, vi phạm pháp luật nghiêm trọng về quản lý, sử dụng đất đai phải chuyển cơ quan điều tra, khởi tố... gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và hình ảnh, môi trường đầu tư của tỉnh…

Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém nêu trên có yếu tố khách quan nhưng chủ yếu là do một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa sâu sát, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, có biểu hiện buông lỏng quản lý đất đai, thiếu trách nhiệm, chưa nắm vững các quy định của pháp luật để chủ động kiểm tra, giám sát, ngăn chặn vi phạm; không kiên quyết xử lý vi phạm ngay khi mới phát hiện để dây dưa kéo dài, đùn đẩy lên cấp trên. Công tác tuyên truyền, phổ biển chính sách pháp luật về đất đai và những văn bản pháp luật có liên quan chưa được quan tâm đúng mức; năng lực, trình độ của một số cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhất là ở cơ sở còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục