Than Núi Béo thúc đẩy quản trị chi phí và tài chính

07:44' - 16/08/2020
BNEWS Than Núi Béo cho biết, giai đoạn 2020 - 2025, công ty tập trung xây dựng hệ thống định mức chi phí vật tư, vật liệu, nhân công cho sản phẩm mét lò, tấn than, các công đoạn, các khâu trong sản xuất.

Công ty cổ phần Than núi Béo - Vinacomin (Than Núi Béo) cho biết, giai đoạn 2020 - 2025, công ty tập trung xây dựng hệ thống định mức chi phí vật tư, vật liệu, nhân công cho sản phẩm mét lò, tấn than, các công đoạn, các khâu trong sản xuất.

Cùng đó, công ty xây dựng các quy chế quản lý chặt chẽ, từ đó phấn đấu tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sản xuất, đặc biệt là trong đào lò, vận chuyển than đất, khai thác than hầm lò và chuẩn hoá hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật.

Công ty cũng xây dựng cơ chế khuyến khích phục hồi vật tư đã qua sử dụng để tái sử dụng; ưu tiên sử dụng hình thức đấu thầu để lựa chọn nhà cung cấp, đảm bảo minh bạch, cạnh tranh trong các dự án của công ty.

Về quản trị tài chính, công ty tăng cường kiểm tra, kiểm soát chi phí một cách chặt chẽ.

Các phòng chức năng có phương án nâng cao hiệu quả sử dụng dòng tiền, xây dựng kế hoạch vay trả ngắn hạn, dài hạn đảm bảo thu xếp vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư các dự án.

Bên cạnh đó, công ty phối hợp với các tổ chức tín dụng để tìm kiếm những gói tín dụng có lãi suất thấp.

Ngoài ra, công ty cũng quản lý hạn mức hàng tồn kho sản phẩm theo định mức của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giao; tăng cường thu hồi công nợ không để bị chiếm dụng vốn./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục