Thanh Hóa: Phê bình 6 lãnh đạo chưa thực hiện tốt việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

18:06' - 27/07/2018
BNEWS Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký quyết định phê bình Chủ tịch UBND một số huyện và thị xã do chưa thực hiện tốt việc đảm bảo an toàn thực phẩm.

Ngày 27/7, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng đã ký quyết định phê bình Chủ tịch UBND các huyện Hà Trung, Yên Định, Quan Hóa, Mường Lát, Quan Sơn và thị xã Bỉm Sơn, do chưa tổ chức triển khai hoặc tổ chức triển khai thực hiện chưa đáp ứng yêu cầu các mục tiêu, nhiệm vụ về đảm bảo an toàn thực phẩm theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã kể trên bị phê bình do chưa xây dựng mô hình chuỗi giá trị sản phẩm an toàn, mô hình giết mổ an toàn thực phẩm, mô hình cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn tại các xã thực hiện thí điểm an toàn thực phẩm; chưa triển khai thực hiện việc cấp giấy xác nhận nguồn gốc xuất xứ sản phẩm thực phẩm cho các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ tại các xã, phường không được lựa chọn xây dựng mô hình thí điểm an toàn thực phẩm; chưa hoàn thành nhiệm vụ chỉ đạo, đôn đốc các xã thành lập tổ giám sát cộng đồng thôn, bản về an toàn thực phẩm; chưa thành lập Ban Nông nghiệp xã hoặc giao nhiệm vụ cho một đơn vị làm đầu mối quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã bị phê bình nêu trên tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đến việc chậm triển khai thực hiện hoặc thực hiện chưa đáp ứng yêu cầu về đảm bảo an toàn thực phẩm theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ theo dõi, tổng hợp làm cơ sở đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị nêu trên trong năm 2018./.

>>> Hỗ trợ nông dân cải thiện an toàn thực phẩm cho sản phẩm nông nghiệp

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục