Thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành báo cáo tiền khả thi Dự án cao tốc Dầu Giây-Tân Phú

13:55' - 22/06/2021
BNEWS Theo quyết định, Hội đồng thẩm định liên ngành có Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Phó Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 975/QĐ-TTg thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư.
Theo quyết định, Hội đồng thẩm định liên ngành có Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Phó Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Các thành viên của Hội đồng gồm lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Xây dựng, Công an, Quốc phòng, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định.
Trách nhiệm, quyền hạn và nguyên tắc hoạt động của Hội đồng thẩm định liên ngành thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Nghị định số 35/2021/NĐ-CP).
Hội đồng được sử dụng con dấu và tài khoản (nếu cần) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để phục vụ cho hoạt động của Hội đồng.
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cũng quy định trách nhiệm, quyền hạn của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các thành viên khác của Hội đồng và nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng.
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến quá trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án và bố trí kinh phí thẩm tra và thẩm định Báo cáo Nghiên cứu tiền khả thi Dự án theo quy định.
Các thành viên Hội đồng thẩm định liên ngành và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

>>>Công bố doanh nghiệp trúng thầu cao tốc Bắc – Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục