Tháo gỡ khó khăn cho từng dự án để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

20:10' - 04/10/2021
BNEWS Chiều 4/10, Ban chỉ đạo xây dựng cơ bản tỉnh Vĩnh Long họp triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của các tháng còn lại để đảm bảo kết quả giải ngân cả năm 2021 đạt từ 95% trở lên.

Chiều 4/10, Ban chỉ đạo xây dựng cơ bản tỉnh Vĩnh Long sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 9 tháng và triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của các tháng còn lại để đảm bảo kết quả giải ngân cả năm 2021 đạt từ 95% trở lên.
Để đảm bảo mục tiêu giải ngân kế hoạch đầu tư công đạt 95% trở lên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Long Lê Quang Trung yêu cầu các cấp, các ngành tập trung thực hiện nhanh giải phóng mặt bằng, giải quyết khiếu nại và bàn giao mặt bằng kịp thời cho nhà thầu thi công. Chậm nhất đến đầu tháng 11/2021, các công trình còn lại phải tổ chức khởi công để đẩy nhanh tiến độ thực hiện đạt kế hoạch.
Song song đó, các cấp, các ngành tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; chủ động phối hợp với cơ quan liên quan để giải quyết, tháo gỡ kịp thời, có hiệu quả những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thi công các công trình, nhất là trong giải phóng mặt bằng, điều chỉnh dự án, thiết kế thi công, thanh toán vốn đầu tư.
Mặt khác, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục rà soát điều chỉnh cắt, giảm kế hoạch vốn đối với các dự án thực hiện, giải ngân chậm để bổ sung cho các dự án có tiến độ giải ngân tốt, cần bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ, ưu tiên các công trình trọng điểm, xây dựng nông thôn mới.
Báo cáo tại hội nghị cho thấy, tổng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước 9 tháng của tỉnh là trên 4.322 tỷ đồng, đã thực hiện trên 2.445 tỷ đồng, đạt 56,57% kế hoạch; giải ngân hơn 2.314 tỷ đồng, đạt 53,71% kế hoạch. 

Năm 2021 tỉnh có 137 công trình khởi công mới với kế hoạch vốn trên 1.448 tỷ đồng. Đến nay, tỉnh đã khởi công 130 công trình và giải ngân đạt 68,2%. Đối với công trình chuyển tiếp, tỉnh có 88 công trình với số vốn trên 2.351 tỷ đồng, chiếm 54,4% tổng kế hoạch vốn, đã giải ngân đạt 43,8%.
Tuy nhiên, toàn tỉnh vẫn còn 7 công trình chưa khởi công mới với kế hoạch vốn 319 tỷ đồng; 5 công trình chuyển tiếp chưa giải ngân có kế hoạch vốn gần 377 tỷ đồng. Giải ngân kế hoạch vốn chuyển tiếp đạt thấp so với tỷ lệ giải ngân chung, mới đạt 43,8%; trong đó, có 3 dự án chưa giải ngân, 18 dự án giải ngân dưới 30%, 5 dự án giải ngân dưới 40% và 7 dự án giải ngân dưới 50%.
Theo đánh giá của Ban chỉ đạo xây dựng cơ bản tỉnh Vĩnh Long, nguyên nhân giải ngân chậm là do tỉnh thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội phòng, chống bệnh COVID-19, nhiều công trình phải tạm ngừng, giãn cách trong thi công và thiếu lao động; khảo sát thiết kế, giải phóng mặt bằng, nghiệm thu… gặp nhiều khó khăn.
Bên cạnh đó, nhiều địa phương chưa quyết liệt và chủ động trong thực hiện giải phóng mặt bằng, cũng giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền. Sự phối hợp giữa chủ đầu tư với địa phương chưa kịp thời để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; việc xử lý các trường hợp chậm trễ, vi phạm hợp đồng đối với nhà thầu tư vấn, thi công chưa kịp thời, nghiêm minh.
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long Võ Quốc Thanh nhận định, khối lượng, giá trị còn lại phải thực hiện trong 3 tháng cuối năm là rất lớn, do đó các cấp, các ngành, địa phương cần xác định đúng và xử lý kịp thời những hạn chế, tồn tại trong thực hiện kế hoạch vốn, từng công trình, dự án để đẩy nhanh giải ngân, đi đôi với đảm bảo chất lượng công trình, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư.
Các ngành, địa phương, chủ đầu tư cần làm việc trực tiếp với nhà thầu thi công đối với từng dự án để xây dựng kế hoạch công việc và thời gian thực hiện, giải ngân cụ thể làm cơ sở để theo dõi, đôn đốc; hỗ trợ, tạo điều kiện cho các nhà thầu sớm triển khai các dự án bị dừng, giãn cách do dịch bệnh COVID-19; khuyến khích các nhà thầu đã thực hiện tốt cần đẩy nhanh tiến độ hơn nữa để sớm giải ngân hết kế hoạch vốn./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục