Thứ trưởng Bộ Tài chính: Cơ bản hoàn thành các cam kết cắt giảm thuế nhập khẩu

06:36' - 19/01/2016
BNEWS Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung: Bộ Tài chính sẽ tiếp tục thực hiện các cam kết cắt giảm thuế nhập khẩu và cơ bản hoàn thành vào năm 2018.

Bên cạnh đó là tiếp tục hoàn thiện, cải cách đối với các chính sách thuế nội địa như thuế xuất nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt... cùng với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. 

Tham gia Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) là cơ hội cũng như thách thức đối với kinh tế Việt Nam.

Để tận dụng được những tác động tích cực của quá trình tham gia AEC, chính sách thuế của Việt Nam đã có nhiều thay đổi. Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung xung quanh vấn đề này.    

        Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung. Ảnh: Đình Lanh/TTXVN.     

BNEWS: Thưa Thứ trưởng, tham gia AEC đã đặt ra những yêu cầu gì đối với Việt Nam trong việc hoàn thiện các chính sách tài chính nói chung và chính sách thuế nói riêng để phù hợp với tiến trình hội nhập?    
Thứ trưởng Trương Chí Trung: Trong năm 2015, Việt Nam và các nước thành viên ASEAN ghi nhận dấu mốc quan trọng trong Hội nhập Kinh tế Quốc tế với sự hình thành AEC. Đây là kết quả của một lộ trình hợp tác lâu dài giữa các nước trong khu vực. 
Từ khi Việt Nam tham gia ASEAN từ năm 1995 thì chúng ta đã bắt đầu thực hiện các chính sách tài chính nói chung và chính sách thuế nói riêng để dần hình thành nên các yếu tố, điều kiện cho thành lập AEC, như cắt giảm thuế nhập khẩu theo Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN (ATIGA) mà trước đây ta gọi là
Hiệp định CEPT/AFTA, ban hành các chính sách trong lĩnh vực dịch vụ tài chính như dịch vụ bảo hiểm, chứng khoán, kế toán kiểm toán... 
Đối với thị trường tài chính, sẽ tiếp tục đàm phán các gói cam kết về dịch vụ tài chính để từng bước tự do hóa trong các lĩnh vực bảo hiểm, ngân hàng, chứng khoán, triển khai có hiệu quả khung khổ thừa nhận lẫn nhau về kế toán, kiểm toán.

Từ đó đặt ra yêu cầu vừa thực thi nghiêm túc cam kết, vừa phải hoàn thiện chính sách như xây dựng bộ tài liệu quy định về các thủ tục, trình tự, quy chuẩn, điều kiện để được công nhận là kế toán viên chuyên nghiệp theo chuẩn ASEAN.

Tăng cường năng lực giám sát thị trường cũng như xây dựng các nguyên tắc cơ bản và khuyến khích doanh nghiệp bảo hiểm triển khai các chuẩn mực về quản trị doanh nghiệp trong lĩnh vực bảo hiểm.

Từng bước hoàn thiện các quy định về chào bán, phát hành, phân phối chứng khoán; công bố thông tin, yêu cầu nâng cấp cơ sở hạ tầng, hệ thống công nghệ thông tin của thị trường để phù hợp với tiêu chuẩn chung của khu vực trong lĩnh vực chứng khoán.            
BNEWS: Giảm thuế nhập khẩu sẽ làm giảm nguồn thu ngân sách quốc gia. Bài toán cân đối ngân sách sẽ được giải quyết như thế nào khi chúng ta đang ngày càng hội nhập mạnh mẽ hơn thưa Thứ trưởng?   
Thứ trưởng Trương Chí Trung: Thuế nhập khẩu là nguồn thu quan trọng của ngân sách nhà nước (NSNN) và đây cũng là một công cụ chính sách quan trọng để hỗ trợ, bảo hộ sản xuất trong nước cũng như định hướng tiêu dùng. 

Giai đoạn trước đây, việc thực hiện giảm thuế theo các cam kết quốc tế chưa có tác động lớn đến thu NSNN là do mức giảm thuế theo các cam kết chưa sâu. Nhưng từ năm 2015 và trong những năm tới khi thuế nhập khẩu cơ bản về 0% theo các cam kết của các hiệp định thương mại tự do (FTA) thì sẽ có tác động đáng kể đến thu NSNN. 
Hội nhập sẽ tạo điều kiện cho tái cơ cấu nền kinh tế, thúc đẩy hoàn thiện cơ chế chính sách, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư để từ đó thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho tăng thu trong nước. Đây cũng là xu hướng các nước thực hiện trong quá trình hội nhập.             
BNEWS: Ô tô nhập khẩu là một trong những mặt hàng chịu tác động lớn nhất của việc xóa bỏ thuế quan. Dư luận đang hết sức quan tâm về giá của mặt hàng này sẽ có những thay đổi như thế nào khi AEC được thành lập. Thứ trưởng có thể cho biết ý kiến về vấn đề này?   
Thứ trưởng Trương Chí Trung: Thuế nhập khẩu là một yếu tố quan trọng trong cơ cấu giá bán. Như chúng ta đã biết thuế nhập khẩu chung hiện nay cho xe ô tô dưới 9 chỗ là 70%, thuế TTĐB là 45-60% tuỳ từng loại xe, thuế VAT là 10%, nếu các nếu tố khác không thay đổi và giảm thuế nhập khẩu xuống 0% thì sẽ làm chi phí cho nhà nhập khẩu giảm xuống đáng kể. 

Thứ trưởng Trương Chí Trung: Theo cam kết của Việt Nam trong ASEAN, mặt hàng ô tô sẽ được giảm thuế nhập khẩu về 0% vào năm 2018. Ảnh: TTXVN.

Tuy nhiên giá bán thực tế phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chi phí sản xuất, vận tải, cung cầu thị trường... nên cũng chưa thể khẳng định giá sẽ giảm tương ứng với mức thuế nhập khẩu như vậy.             
BNEWS: Để hạn chế tác động tiêu cực và tận dụng tác động tích cực của quá trình tham gia AEC, Bộ Tài chính đã có những giải pháp gì về thuế để hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước, nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam, thưa Thứ trưởng?             
Thứ trưởng Trương Chí Trung: Để hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước, nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế thì cần rất nhiều giải pháp đồng bộ; trong đó thuế chỉ là một giải pháp.         
Về thuế xuất nhập khẩu, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ để hoàn thiện hệ thống pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, tạo lập khuôn khổ pháp lý đồng bộ trong việc chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại và thực hiện vai trò điều tiết vĩ mô nền kinh tế.

Các quy định về miễn thuế, xét miễn thuế, hoàn thuế, không thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đã được quy định cụ thể; trong đó tập trung ưu đãi đối với máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu quan trọng theo lĩnh vực hoặc địa bàn đầu tư cần ưu tiên phát triển, góp phần khuyến khích phát triển sản xuất, nâng cao tính cạnh tranh của hàng hóa trong nước và thu hút đầu tư nước ngoài.   
Về thuế nội địa, Bộ Tài chính đã chủ động trình Chính phủ để trình Quốc hội bổ sung các quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên nhằm tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi.   
Về thủ tục hành chính thuế, hải quan, Bộ Tài chính đã tổ chức, triển khai thực hiện cơ chế một cửa quốc gia ASEAN, thực hiện chuẩn hóa và công bố công khai 859 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, tiếp tục sửa đổi, bãi bỏ thủ tục hành chính còn rườm rà hoặc không cần thiết.

Đồng thời, Bộ Tài chính đã triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia giai đoạn 2015 – 2016, qua đó cắt giảm được 420 giờ nộp thuế cho doanh nghiệp, 97% các doanh nghiệp khai thuế qua mạng, 90% doanh nghiệp đăng ký nộp thuế qua mạng.   
Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp về hoàn thiện chính sách thuế, cải cách thủ tục hành chính thuế và hải quan để hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nước, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam. 
BNEWS: Xin cảm ơn Thứ trưởng!

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục