1. >

Thủ tướng: Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai nhiệm vụ kinh tế xã hội 2018

Facebook Share

BNEWS.VN Sáng 29/12, Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương tiếp tục làm việc với phần phát biểu ý kiến của lãnh đạo các bộ, ngành, thành viên Chính phủ.

Thủ tướng: Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai nhiệm vụ kinh tế xã hội 2018

Trong phần kết luận Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu sự chuyển biến mạnh mẽ hơn trong năng lực cạnh tranh của nền kinh tế của từng ngành, từng địa phương và từng doanh nghiệp. Mọi cấp, mọi ngành phải không ngừng phấn đấu, đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu cao, đề cao trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ; các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 2018 phải được lượng hóa, đo đếm được.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Báo cáo tại Hội nghị, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng nêu rõ, trên cơ sở định hướng và chỉ đạo của Chính phủ, năm 2018, Ngân hàng Nhà nước điều hành đồng bộ, linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ để ổn định thị trường tiền tệ, góp phần kiểm soát lạm phát ở mức thấp. Ngân hàng Nhà nước đã giảm 0,25%/năm các mức lãi suất điều hành. Trên cơ sở đó, các tổ chức tín dụng đã giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay ngắn hạn đối với các lĩnh vực ưu tiên.

Một trong những thành tích nổi bật của Ngân hàng Nhà nước năm 2018 là đã mua được lượng lớn ngoại tệ, nâng mức dự trữ ngoại hối Nhà nước lên gần 52 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay, góp phần củng cố niềm tin cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp, tăng uy tín, tiềm lực quốc gia.

Song song với đó, Ngân hàng Nhà nước chủ động, quyết liệt chỉ đạo việc cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu theo lộ trình cụ thể, đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, lành mạnh, góp phần thiết thực vào quá trình tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế, giảm chi phí cho doanh nghiệp, tăng lòng tin vào hệ thống ngân hàng.

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, năm 2017 để lại tiền đề tốt nhưng cũng là áp lực lớn cho việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018. Theo đó, nhiệm vụ cần tiếp tục ưu tiên là các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, tái cấu trúc các sản phẩm, ngành hàng để có đề án tái cấu trúc phù hợp với nhu cầu thị trường, đáp ứng nhu cầu cạnh tranh; “tránh tình trạng tái cấu trúc theo phong trào”. Phát triển rộng rãi hơn nữa các doanh nghiệp bán lẻ, giữ vững các thị trường truyền thống và từng bước phát triển các thị trường mới trên cơ sở các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

* Chuyển động của các cấp, các ngành

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đến sự chuyển động, đổi mới của các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương nhất là cấp cận cơ sở và cơ sở trong cả hệ thống chính trị, tránh tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” trong quản lý, điều hành thực thi nhiệm vụ năm 2018. Thủ tướng cũng đề cập đến vai trò quan trọng của các Tập đoàn, Tổng công ty trong việc đóng góp vào tăng trưởng GDP và thích ứng với cách mạng công nghiệp 4.0 của đất nước.

Đánh giá cao các ý kiến phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thủ tướng giao các bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện Nghị quyết 01 tiếp thu các ý kiến đóng góp của các địa phương để sớm trình Chính phủ ban hành, triển khai ngay từ những ngày đầu của năm 2018 trên cả nước theo tinh thần “chủ trương 1, biện pháp 10”, tránh tình trạng “đầu năm thong thả, cuối năm vất vả”.

* Nhiều địa phương nỗ lực tìm lối đi, cách làm mới

Phân tích lại tình hình kinh tế - xã hội năm 2017, Thủ tướng nhắc đến những thành tựu vĩ mô quan trọng trên mọi lĩnh vực của đất nước như đối ngoại, nông nghiệp, xuất nhập khẩu, dịch vụ, đầu tư nước ngoài, du lịch; giảm, tái cơ cấu nợ công …và nhấn mạnh, “để đạt được những kỷ lục này, chúng ta đã phải hết sức cố gắng”. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phân tích căn nguyên, động lực dẫn đến thành tựu trong năm qua để lấy đó làm bài học kinh nghiệm cho việc thực thi nhiệm vụ năm 2018.

Thủ tướng nêu rõ: Nhiều đồng chí Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch các tỉnh, thành phố, lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí và cả hệ thống chính trị đã quyết liệt, đồng bộ, đóng góp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ từ trung ương đến địa phương, đặc biệt là các doanh nghiệp và người dân.

“Tôi thấy nhiều đồng chí làm ngày làm đêm”; “nhiều địa phương lăn lộn tìm một lối đi, một cách làm mới”; “nhiều đồng chí cứ Thứ 7, Chủ Nhật là đi cơ sở để lắng nghe, tìm giải pháp”; “nhiều đồng chí xả thân vì công việc, vì sự nghiệp của nhân dân”. Thủ tướng biểu dương những nỗ lực, cố gắng của lãnh đạo các cấp đã làm nên thành tựu chung của cả nước năm 2017.

Nhấn mạnh đến nhiệm vụ tập trung rà soát, đối thoại hoàn thiện cơ chế chính sách, quyết liệt giảm chi phí, tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, Thủ tướng yêu cầu chính quyền các cấp, các hiệp hội, ngành nghề tăng cường tương tác, tiếp thu ý kiến phản hồi người dân, doanh nghiệp để cùng giải quyết các khó khăn bởi “thể chế là một điểm nghẽn mà chúng ta cần vượt qua”.

Các địa phương phải thành lập các tổ công tác, kiểm tra xử lý công việc, không để các chủ trương “nằm trên giấy, không đi vào cuộc sống”.

Rút ra bài học từ thành tích năm 2017, Thủ tướng đề cập đến tinh thần đoàn kết, cộng sự, quyết liệt, quyết tâm của cả hệ thống chính trị để cùng hỗ trợ giải quyết khó khăn. Cùng với đó, trong phát triển phải hướng đến toàn diện, “không chỉ kinh tế mà còn cả văn hóa, xã hội”; “không chỉ doanh nghiệp FDI mà còn cả doanh nghiệp trong nước”…

* Phấn đấu đạt mức tăng trưởng 6,7%

Về nhiệm vụ 2018, Thủ tướng đặt yêu cầu phải phấn đấu đạt mức tăng trưởng cận trên chỉ tiêu mà Quốc hội giao là từ 6,5 đến 6,7%. Bởi chỉ có tăng trưởng mới giải quyết được nhiều vấn đề về việc làm, nợ công, nâng cao GDP bình quân đầu người. Song song với đó, chất lượng tăng trưởng phải được nâng lên, đặc biệt là năng suất lao động phải cao hơn, các chỉ số môi trường phải được cải thiện rõ rệt hơn.

Xã hội bình yên hơn, an ninh, an toàn hơn, người nghèo, người yếu thế phải có cuộc sống tốt đẹp hơn cả về vật chất lẫn tinh thần, Thủ tướng chỉ đạo và đưa ra yêu cầu xây dựng một nền kinh tế tự chủ, phù hợp với hoàn cảnh mới.

Yêu cầu các cấp, các ngành nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ năm 2018, Thủ tướng nhấn mạnh đến chủ đề của năm 2018 với 10 chữ: Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả. Trên cơ sở đó, các địa phương, bộ, ngành cần xây dựng hệ thống chỉ tiêu đồng bộ, hiệu quả cụ thể của ngành, địa phương mình để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và thực hiện quyết liệt; trong đó, chú trọng phát triển kinh tế bền vững, đảm bảo kinh tế vĩ mô, tiếp tục các đột phá chiến lược.

Thủ tướng cũng nhắc đến yêu cầu tiếp tục tái cơ cấu nền kinh tế với một hiệu quả thực chất; đi liền với tăng cường nền tảng xã hội, xây dựng bộ máy trong sạch; phòng, chống tham nhũng; kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc của người dân.

Tại hội nghị, Thủ tướng cũng căn dặn các địa phương liên quan tiếp tục nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai mới chỉ giải quyết được một bước, chống tái nghèo. Chính quyền phải trực tiếp đi kiểm tra vấn đề này, Thủ tướng chỉ đạo và đề nghị phát động, lan tỏa một lối sống tiết kiệm sâu rộng trong toàn xã hội. Thủ tướng chỉ đạo kiểm soát tốt mùa Lễ hội năm nay, không để lãng phí, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Chỉ rõ một khó khăn lớn của nền kinh tế là nguồn lực đầu tư, Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, địa phương nỗ lực nhiều hơn nữa để đạt mục tiêu huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 34% GDP năm 2018. Trong phát triển, cần tăng cường xem xét, chọn lọc các dự án FDI, nhất là các nhóm dự án tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, không đầu tư bằng mọi giá, Thủ tướng lưu ý.

*Nâng cao các kỷ lục của nền kinh tế

Liên quan đến nhiệm vụ tăng kim ngạch xuất khẩu 10%, phát triển mạnh thương hiệu quốc gia, Thủ tướng yêu cầu mở thêm các thị trường mới, giữ gìn thương hiệu không vì tăng kim ngạch mà ảnh hưởng lâu dài. Đi đôi với đó, kiểm soát nhập khẩu, áp dụng phòng vệ thương mại, nhất là các đường tiểu ngạch.

Dành nhiều kỳ vọng đối với lĩnh vực nông nghiệp của đất nước, Thủ tướng đề nghị cần tạo chuyển biến mạnh về tích tụ đất nông nghiệp, nỗ lực phấn đấu để kim ngạch xuất khẩu nông nghiệp chạm mốc 40 tỷ USD. Thủ tướng cũng lưu ý các tỉnh có biển, nhất là miền Trung, miền Nam phải xử lý nghiêm ngư dân đánh bắt trái phép, “không được để EU rút thẻ đỏ”.

Một lĩnh vực nữa được Thủ tướng đặt nhiều niềm tin sẽ phát triển mạnh mẽ hơn trong năm 2018 là du lịch, dịch vụ - một thế mạnh của Việt Nam với mục tiêu đạt 15 -17 triệu khách quốc tế trong năm 2018, phấn đấu đến 2020 đạt 20 triệu lượt khách quốc tế. Muốn vậy cần đặt yêu cầu cao về phát triển hạ tầng, đảm bảo an toàn, an ninh cho du khách, tổ chức lại ngành nghề du lịch chặt chẽ, giá trị gia tăng cao hơn, Thủ tướng yêu cầu.

Giao nhiệm vụ cho các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu, cổ phần hóa. Thủ tướng nêu rõ, bài học kinh nghiệm dẫn đến thành công sau những vụ thoái vốn Vinamill, Sabeco vừa qua là công khai, minh bạch trong cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.

Tại hội nghị, Thủ tướng cũng chỉ đạo đảm bảo cung cầu hàng hóa thiết yếu trong dịp Tết, tăng cường vai trò của các địa phương trong công tác này, đặc biệt là vùng lũ lụt, thiên tai, “không để dân màn trời chiếu đất”, đứt bữa; tập trung giải quyết 1 số việc dư luận xã hội lên án như xâm hại trẻ em, phá rừng…/.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Với sự phát triển của internet, không khó để tìm thấy một trang web hay một ứng dụng điện thoại cho phép vay tiền nhanh, vay tiền trực tuyến. Bên cạnh những lợi ích thì hình thức vay và huy động tiền kiểu này cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.

ncif