Thủ tướng giao nghiên cứu phản ánh của BNEWS về mục tiêu phát triển xe điện Thái Lan​

19:08' - 23/03/2020
BNEWS Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ chuyển thông tin báo BNEWS phản ánh về mục tiêu phát triển xe điện của Thái Lan đến Bộ Công Thương xem xét nghiên cứu.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ chuyển thông tin báo BNEWS phản ánh về mục tiêu phát triển xe điện của Thái Lan đến Bộ Công Thương xem xét nghiên cứu.

Trước đó, báo điện tử BNEWS ngày 12/3/2020 có phản ánh thông tin: Thái Lan công bố lộ trình đưa nước này trở thành trung tâm chế tạo ô tô thế hệ mới của ASEAN trong vòng 5 năm; với mục tiêu sản xuất 250.000 xe ô tô điện vào năm 2025 và 750.000 xe vào năm 2030.

Thái Lan sẽ cho sửa đổi những ưu đãi về ô tô điện đối với các nhà chế tạo ô tô và phụ tùng nhằm thúc đẩy ngành sản xuất này.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ chuyển thông tin nêu trên đến Bộ Công Thương xem xét, nghiên cứu./.

Xem thêm: Thái Lan đặt mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất xe điện của ASEAN

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục