Thúc đẩy nông nghiệp, kinh tế - xã hội nông thôn phát triển nhanh, bền vững

18:34' - 24/06/2021
BNEWS Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW nói chung và Luật Đất đai năm 2013 nói riêng đã mang lại những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

Chiều 24/6, tại Hà Nội, Đoàn công tác do Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nêu rõ: Đây là những Nghị quyết có ý nghĩa rất quan trọng, đóng vai trò nền tảng trong phát triển đất kinh tế - xã hội đất nước.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW nói chung và Luật Đất đai năm 2013 nói riêng đã mang lại những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung, lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn nói riêng.

Bên cạnh đó, việc triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW đã mang đến cho nông nghiệp, nông thôn một bộ mặt mới, sức sống mới, niềm tin lớn của nông dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.
Đánh giá cao nỗ lực của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW và triển khai chuẩn bị tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW cùng những ý kiến đóng góp giá trị tại hội nghị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương chỉ rõ: Kết quả tổng kết của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý nghĩa, vai trò quan trọng, góp phần vào sự thành công của việc tổng kết thực hiện các Nghị quyết.

Kết quả trao đổi, thảo luận tại cuộc làm việc này là những nội dung quan trọng ban đầu, cần tiếp tục được nghiên cứu thấu đáo để hoàn thiện nội dung và chính thức báo cáo Ban Chỉ đạo tổng kết nghị quyết xem xét, hoàn thiện báo cáo chung trình Ban Chấp hành Trung ương.
Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, công tác tổ chức tổng kết phải được tiến hành khoa học, bám sát thực tiễn, đánh giá đúng tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết và đề ra định hướng, giải pháp phù hợp.

Kết quả của hội nghị sẽ giúp Ban Chỉ đạo bổ sung những ý tưởng, nội dung quan trọng trong một số vấn đề xây dựng Nghị quyết mới về đất đai và Nghị quyết mới về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; gợi mở những chủ trương, định hướng, giải pháp trong thời kỳ mới, với mục tiêu đưa nguồn tài nguyên đất đai, đặc biệt là đất nông nghiệp trở thành động lực mới thúc đẩy nông nghiệp, kinh tế - xã hội nông thôn nước ta phát triển nhanh, bền vững hơn.
Trưởng ban Kinh tế Trung ương lưu ý: Đối với việc tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW, thực tiễn từ lĩnh vực đất đai rất đa dạng, nhiều vấn đề mới cần được xem xét, giải quyết, đòi hỏi sự tập trung chỉ đạo thống nhất, khoa học, khẩn trương, đặc biệt là trước yêu cầu về thời gian hoàn thành, trình Ban Chấp hành Trung ương vào đầu tháng 10/2021.

Thời gian để hoàn thiện nội dung tổng kết không còn nhiều, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 gây khó khăn rất lớn cho việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Việc triển khai chuẩn bị tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn phải hết sức khẩn trương, khoa học.

Tình hình đó đòi hỏi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan liên quan cần nỗ lực với quyết tâm lớn để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trọng này.
Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan khẳng định: Xác định tầm quan trọng của vấn đề đất đai và nông nghiệp, nông dân, nông thôn đối với sự phát triển bền vững của đất nước, Bộ sẽ nỗ lực quyết tâm với tinh thần cao nhất, phát huy sự chủ động, sáng tạo, vào cuộc quyết liệt, khẩn trương, nhằm hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ mà Ban Chỉ đạo đã giao./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục