Thực phẩm đông lạnh Kido hủy giao dịch cổ phiếu trên HNX để thực hiện sáp nhập

08:40' - 25/11/2020
BNEWS Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thực phẩm đông lạnh Kido (mã chứng khoán: KDF) vừa ban hành Nghị quyết thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu KDF trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thực phẩm đông lạnh Kido (mã chứng khoán: KDF) vừa ban hành Nghị quyết thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu KDF trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và huỷ đăng ký chứng khoán của toàn bộ số cổ phiếu đang đăng ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để thực hiện việc hoán đổi cổ phiếu với Công ty cổ phần Tập đoàn Kido

Cụ thể, lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch và hủy đăng ký chứng khoán là 56 triệu cổ phần, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Bên cạnh đó, Thực phẩm đông lạnh Kido cũng đã thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức đặc biệt bằng tiền mặt năm 2020 với tỷ lệ 30%, và hoán đổi cổ phiếu KDC vào ngày 14/12/2020. Ngày thực hiện trả cổ tức bắt đầu từ 29/12/2020.

Đối với phương án hoán đổi cổ phiếu, tỷ lệ hoán đổi là 1:1,3 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu KDF sẽ đổi lấy 1,3 cổ phiếu KDC). Đối tượng thực hiện ngoại trừ cổ đông là Công ty cổ phần Tập đoàn Kido không tham gia đợt phát hành lần này.

Dự kiến, việc huỷ đăng ký giao dịch của cổ phiếu KDF tại HNX để thực hiện sáp nhập vào Công ty cổ phần Tập đoàn Kido được thực hiện theo lộ trình sau: ngày giao dịch cuối cùng của KDF là 10/12/2020; ngày hủy đăng ký giao dịch là 11/12/2020; và ngày chốt danh sách cổ đông để hoán đổi cổ phiếu KDC là 14/12/2020; ngày cổ phiếu KDF không còn giá trị giao dịch mua bán và chuyển nhượng thêm thị trường từ 11/12/2020.

Thực phẩm đông lạnh Kinh đô sáp nhập vào Tập đoàn Kinh đô được thực hiện theo phương án được Hội đồng quản trị thông tại tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 ngày 9/6/2020./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục