Thụy Sĩ hỗ trợ các công ty tham gia vào dự án cơ sở hạ tầng ở nước ngoài

08:03' - 28/04/2021
BNEWS Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, chính phủ Thụy Sĩ đã cam kết 7,8 triệu CHF (8,5 triệu USD) trong 3 năm tới để giúp các công ty Thụy Sĩ tham gia vào các dự án cơ sở hạ tầng lớn ở nước ngoài.

Mục đích của kế hoạch là điều phối hợp tác giữa khu vực tư nhân và chính phủ để giúp các công ty Thụy Sĩ có được tầm nhìn quốc tế và xác định các cơ hội kinh doanh có thể có.

Đây là một phần của sự hợp tác, bao gồm bảo hiểm rủi ro xuất khẩu và cơ quan xúc tiến xuất khẩu Doanh nghiệp Toàn cầu Thụy Sĩ với một nền tảng kỹ thuật số sẽ được thiết lập.

Theo tuyên bố của Bộ Kinh tế Thụy Sĩ, đại dịch COVID-19 đã thúc đẩy nhu cầu về các giải pháp bền vững và cái được gọi là các sáng kiến “Tái khởi động” cũng đã làm gia tăng sự cạnh tranh.

Trong bước đầu tiên hướng tới việc cải thiện khả năng tiếp cận với các dự án cơ sở hạ tầng ở các quốc gia khác, chính phủ Thụy Sĩ vào năm 2019 đã quyết định thành lập một trung tâm điều phối trong Ban Thư ký Nhà nước về các vấn đề kinh tế (SECO).

Trung tâm này cung cấp thông tin chuyên môn về lĩnh vực ngoại giao kinh tế, bảo hiểm và tài chính.

Chính phủ Thụy Sĩ đã thông qua báo cáo tình hình đầu tiên về việc thực hiện các khuyến nghị về ngành hàng hóa Thụy Sĩ, cho thấy tiến bộ đáng kể đã đạt được trong việc cải thiện các điều kiện khung cho ngành hàng hóa.

Lĩnh vực hàng hóa - đặc biệt là kinh doanh hàng hóa - vẫn là một mảng quan trọng của nền kinh tế Thụy Sĩ.

Số liệu mới được Văn phòng Thống kê Liên bang công bố vào tháng Ba cho thấy khoảng 900 công ty ở Thụy Sĩ đang tham gia kinh doanh hàng hóa.

Thụy Sĩ sẽ tiếp tục cam kết đạt được một sân chơi bình đẳng ở cấp độ quốc tế và sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động có trách nhiệm và duy trì đối thoại giữa các bên liên quan khác nhau./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục