Tiếp nhận quản lý, vận hành đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku 2

15:27' - 01/07/2021
BNEWS Để chuẩn bị tốt việc quản lý vận hành đường dây 500kV mạch 3, PTC2 đã giao nhiệm vụ cho Truyền tải điện Kon Tum và Quảng Ngãi tư vấn giám sát, nghiệm thu và tiếp nhận quản lý, vận hành.

Đường dây 500kV mạch 3, cung đoạn Dốc Sỏi - Pleiku 2 được Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện thành công vào lúc 20h47 phút ngày 29/6/2021.

Để chuẩn bị tốt việc quản lý vận hành đường dây 500kV mạch 3, Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) đã giao nhiệm vụ cho Truyền tải điện (TTĐ) Kon Tum và Quảng Ngãi tư vấn giám sát, nghiệm thu và tiếp nhận quản lý, vận hành.

Trong đó, TTĐ Kon Tum được PTC2 giao quản lý 2 mạch đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku 2 với chiều dài tuyến gần 82,5 km, tương ứng 163 vị trí cột và 164 khoảng cột.

Đường dây 500kV mạch 3 này hầu hết được xây dựng nằm ở địa hình núi cao, rừng rậm, xa khu dân cư điều kiện đi lại đặc biệt khó khăn, khí hậu khắc nghiệt, nhiều giông sét.

Bên cạnh những kết quả tổng hợp từ tư vấn giám sát, TTĐ Kon Tum đã sử dụng Flycam, cử cán bộ công nhân viên kiểm tra toàn bộ các vị trí, các điểm có mối nối dây dẫn, dây chống sét, hệ thống tiếp địa, kiểm tra tình trạng của thiết bị trên toàn cung đoạn tuyến đường dây.

Bên cạnh đó, rà soát toàn bộ quy trình kỹ thuật, quy trình vận hành và hồ sơ nghiệm thu đúng pháp lý có liên quan đến các thiết bị đường dây phục vụ việc quản lý vận hành công trình theo quy định; tiến hành việc phân chia đoạn tuyến đến từng cá nhân theo đúng quy định của Công ty./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục