Tổ chức tín dụng kỳ vọng kết quả kinh doanh tăng cao so với năm 2017

18:08' - 05/07/2018
BNEWS Các yếu tố nội tại tiếp tục cải thiện tốt hơn nhưng các nhân tố môi trường kinh doanh bên ngoài có sự cải thiện chưa rõ nét so với quý trước.
Theo kết quả cuộc điều tra xu hướng kinh doanh mới nhất do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Dự báo, thống kê) tiến hành vào tháng 6/2018, hầu hết các tổ chức tín dụng đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh tăng trưởng tốt trong quý II/2018 và kỳ vọng kết quả năm nay tăng cao hơn so với năm trước, mặt bằng lãi suất giữ ổn định, các tổ chức tín dụng kỳ vọng huy động vốn đến cuối năm nay tăng trưởng cao hơn so với cuối năm 2017.
Nhu cầu của khách hàng đối với sản phẩm dịch vụ tài chính – ngân hàng tiếp tục diễn biến tích cực trong Quý II/2018. Ảnh: TTXVN
Theo đánh giá của các tổ chức tín dụng, trong quý II/2018, các yếu tố nội tại tiếp tục cải thiện tốt hơn nhưng các nhân tố môi trường kinh doanh bên ngoài có sự cải thiện chưa rõ nét so với quý trước.
Trong các nhân tố khách quan thì “Cầu của nền kinh tế đối với sản phẩm dịch vụ của tổ chức tín dụng” và “Điều kiện kinh doanh và tài chính của khách hàng” được đánh giá là cải thiện tốt hơn các nhân tố khác.
Trong các nhân tố chủ quan, yếu tố được cho là cải thiện tích cực nhất tiếp tục là “Chính sách và dịch vụ chăm sóc khách hàng của tổ chức tín dụng” (với chỉ số cân bằng đạt 51,6%).
Bên cạnh đó, nhu cầu của khách hàng đối với sản phẩm dịch vụ tài chính – ngân hàng tiếp tục diễn biến tích cực trong Quý II/2018; trong đó nhu cầu vay vốn được nhận định là cao nhất (51,1% tổ chức tín dụng lựa chọn mức “cao”), tiếp đến là nhu cầu tiền gửi (36,9% tổ chức tín dụng lựa chọn mức “cao”) và nhu cầu thanh toán và thẻ (35,4% tổ chức tín dụng lựa chọn mức “cao”). Hầu hết các tổ chức tín dụng kỳ vọng nhu cầu này sẽ tiếp tục gia tăng trong quý tới và cả năm 2018.
Mức độ lành mạnh của khách hàng cũng tăng lên. Kết quả điều tra cho thấy, kỳ vọng của các tổ chức tín dụng về mức độ rủi ro tổng thể của khách hàng trong năm 2018 so với năm 2017 tại cuộc điều tra kỳ này tích cực hơn kỳ vọng ghi nhận tại cuộc điều tra của kỳ trước.
Trong nhóm khách hàng là tổ chức kinh tế, bên cạnh loại hình khách hàng được đánh giá có mức độ rủi ro thấp nhất là nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, mức độ rủi ro của khách hàng là doanh nghiệp nhà nước cũng được đánh giá có xu hướng giảm với chỉ số cân bằng giảm từ -9,68% xuống -11,31%.
Trong quý III/2018, 82,5% tổ chức tín dụng kỳ vọng rủi ro tổng thể của các nhóm khách hàng “ổn định” và 6,5% tổ chức tín dụng kỳ vọng rủi ro “giảm”.
Trong các nhóm khách hàng, khách hàng là tổ chức tín dụng tiếp tục được đánh giá là nhóm có rủi ro thấp nhất và không đổi so với kỳ trước với 29,4% tổ chức tín dụng đánh giá mức độ rủi ro của nhóm khách hàng này đang ở mức “thấp” và “rất thấp”, 69,4% tổ chức tín dụng đánh giá “bình thường” và chỉ có 1,2% tổ chức tín dụng đánh giá ở mức “khá cao”.
Trên cơ sở đó, các tổ chức tín dụng dự kiến đến cuối năm 2018, tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng có thể giữ ở mức thấp và hầu hết các nhóm tổ chức tín dụng dự kiến tỷ lệ nợ xấu thấp hơn so với cuối năm trước.
Các tổ chức tín dụng cho biết, thanh khoản của hệ thống ngân hàng hiện đang duy trì trạng thái “tốt” đối với cả VNĐ và ngoại tệ và được kỳ vọng tiếp tục khả quan trong quý tới và cả năm 2018.
Kết quả điều tra cho thấy, 67,4% tổ chức tín dụng nhận định tình hình kinh doanh trong quý II/2018 có cải thiện tốt hơn so với quý trước, trong đó 18,8% là "cải thiện nhiều”.
Dự kiến trong thời gian tới, 76,1% tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình kinh doanh sẽ "cải thiện” trong quý III/2018 và 82,6% tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình kinh doanh sẽ ”cải thiện” trong cả năm 2018 so với năm 2017, trong đó 20,7-32,6% tổ chức tín dụng kỳ vọng “cải thiện nhiều”.
88% tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế trong năm 2018 của đơn vị tăng trưởng dương so với năm 2017, với lợi nhuận toàn hệ thống kỳ vọng tăng trưởng bình quân 19,05% trong năm 2018, cao hơn so với mức kỳ vọng 18,2% ghi nhận tại cuộc điều tra quý I/2018 nhưng thấp hơn so với mức kỳ vọng 19,33% ghi nhận tại cuộc điều tra quý IV/2017.
Bên cạnh việc kỳ vọng kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt, 46% tổ chức tín dụng cho biết đã tuyển thêm lao động trong Quý II/2018; 30% tổ chức tín dụng nhận định đang thiếu lao động cần thiết cho nhu cầu công việc hiện tại; và 62% tổ chức tín dụng dự kiến tiếp tục tuyển thêm lao động trong Quý III/2018.
Dự kiến đến cuối năm 2018 so với cuối năm 2017, 70% tổ chức tín dụng dự kiến sẽ tăng số lao động; 23% tổ chức tín dụng dự kiến sẽ “giữ nguyên” và 7% tổ chức tín dụng cho biết họ sẽ “cắt giảm” lực lượng lao động.
Trên cơ sở kỳ vọng mặt bằng lãi suất huy động vốn – cho vay duy trì ổn định trong Quý III/2018 và cả năm 2018, các tổ chức tín dụng kỳ vọng huy động vốn toàn hệ thống tổ chức tín dụng tăng trưởng bình quân 5,45% trong Quý III/2018 (cao hơn so với mức tăng thực tế của cùng kỳ năm 2017) và tăng 16,51% trong cả năm 2018 (cao hơn mức tăng thực tế của năm 2017), nhưng đã điều chỉnh giảm nhẹ so với mức bình quân kỳ vọng 16,65% ghi nhận tại kỳ điều tra Quý I/2018.
Ngoài ra, dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng được kỳ vọng tăng trưởng 5,99% trong Quý III/2018 (cao gấp 2 lần mức tăng thực tế của cùng kỳ năm 2017) và tăng 16,7% trong năm 2018 (thấp hơn mức tăng thực tế của năm 2017) nhưng đã điều chỉnh tăng so với mức kỳ vọng 16,3% ghi nhận tại cuộc điều tra kỳ trước./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục