Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc với Bộ Giao thông Vận tải

19:33' - 03/06/2020
BNEWS Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ đã làm việc với Bộ Giao thông Vận tải về việc chấp hành quy định của pháp luật tại các cơ quan, và cán bộ, trong hoạt động công vụ.


Ngày 3/6, tại Hà Nội, Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm Tổ trưởng đã làm việc với Bộ Giao thông Vận tải về việc chấp hành quy định của pháp luật tại các cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ.
Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự đảng Bộ, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải trong việc thực hiện các quy định của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và trong thực hiện công vụ của công chức, viên chức thuộc Bộ.
Bộ trưởng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, thanh, kiểm tra, giám sát các hành vi của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ của mình khi tiếp xúc, làm việc với người dân, doanh nghiệp.
Về tuyển dụng công chức, Bộ cần thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và các kết luận của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức.
Về cơ cấu tổ chức, Bộ tiếp tục rà soát, sắp xếp lại các cơ quan bên trong theo đúng quy định; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung Đề án xác định vị trí việc làm nhằm bố trí, sắp xếp phù hợp, tinh giản biên chế, nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức.
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nêu rõ, Bộ Giao thông Vận tải thực hiện theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 39-NQ/TW về việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế; không cào bằng tỷ lệ tinh giản biên chế mà phải rà soát và tinh giản theo đúng quy định.
Liên quan đến cải cách hành chính, Bộ cần tiếp tục chỉ đạo các đơn vị rà soát các chỉ số thành phần để chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu, đồng thời phân tích, tìm ra những điểm mạnh cần tiếp tục phát huy, những điểm yếu cần tìm ra các giải pháp để khắc phục. Bên cạnh đó, Bộ cần đánh giá rõ trách nhiệm của cá nhân, đơn vị và đề ra chỉ tiêu cho năm 2020 và các năm tiếp theo.
Báo cáo với Tổ công tác, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho biết, về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, Bộ Giao thông Vận tải đã thiết lập và duy trì hai hệ thống đường dây nóng liên quan đến tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp.
Về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, tại thời điểm ngày 29/2/2020, có 22 tổ chức hành chính, gồm: Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, 12 Vụ, 7 Cục và một Tổng cục. Trong giai đoạn 2020 - 2021, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy của các tổ chức thuộc Bộ cho phù hợp với chủ trương của Trung ương về sắp xếp, tinh gọn bộ máy bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Việc quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức và tinh giản biên chế công chức, qua kết quả thống kê cho thấy, các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ đã sử dụng số lượng người không vượt quá chỉ tiêu số lượng người làm việc được giao. Tuy nhiên, việc tuyển dụng viên chức tại một số đơn vị gặp nhiều khó khăn nên tại một số đơn vị vẫn còn biên chế chưa sử dụng.

Từ năm 2019 đến nay, Bộ Giao thông Vận tải đã phê duyệt kế hoạch tuyển dụng cho 11 đơn vị với 491 chỉ tiêu viên chức; hiện nay, các đơn vị đang thực hiện việc tuyển dụng viên chức và chưa báo cáo kết quả về Bộ, do biên chế chưa sử dụng sẽ giảm sau khi có kết quả tuyển dụng viên chức. Kết quả thực hiện tinh giản biên chế khối hành chính, tổng số biên chế giao năm 2020 là 1.854 biên chế, giảm 8,7% so với năm 2015. Khối sự nghiệp, tổng số biên chế giao năm 2020 là 8.488 biên chế sự nghiệp, giảm 10% so với năm 2015.
Qua báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, Tổ công tác đề nghị Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ một cách toàn diện, trong đó lưu ý không tổ chức cấp Phòng trong Vụ; rà soát các đầu mối bên trong, các đơn vị sự nghiệp công lập để tiến hành tinh giản biên chế theo quy định (tối thiểu 10% đến năm 2021); đồng thời, chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ chi thường xuyên.../.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục