TP. Hồ Chí Minh: Lấy ý kiến xã hội hoá dự án nạo vét tại huyện Cần Giờ

15:05' - 17/09/2019
BNEWS Xã hội hoá dự án nạo vét, duy tu luồng hàng hải là chủ trương hoàn toàn đúng đắn, huy động nguồn lực xã hội.
Khai thác cát trên vùng biển Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Trần Tình/TTXVN

Vừa qua UBND Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản số 3684/UBND-ĐT gửi Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam về việc "Lấy ý kiến triển khai dự án xã hội hóa nạo vét trên địa bàn thành phố" mà cụ thể là dự án nạo vét khu neo đậu tránh trú bão trên sông Gò Gia, tại huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh

*Chủ trương xã hội hoá 
Theo đó, UBND thành phố đồng ý chủ trương triển khai dự án xã hội hoá nạo vét khu neo đậu tránh trú bão trên sông Gò Gia đoạn từ tim Sông Tắc Ông Cu cắt vuông góc sông Gò Gia về phía thượng lưu theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm bù chi phí, không sử dụng ngân sách nhà nước của Công ty TNHH Thành Hồng Phát (chủ đầu tư) đã được Bộ Giao thông vận tải chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện trên địa bàn thành phố.

Các bước triển khai dự án tiếp theo thực hiện theo quy định tại Nghị định số 159/NĐ-CP ngày 28/11/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thuỷ nội địa. 
UBND thành phố yêu cầu chủ đầu tư thực hiện các thủ tục đăng ký khối lượng sản phẩm tận thu theo quy định và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với khối lượng nạo vét. Thời gian thi công nạo vét từ 6 giờ đến 18 giờ, không thi công vào ban đêm.

Chủ đầu tư phải thiết lập các mốc quan trắc kiểm tra diễn biến đường bờ phục vụ thi công nạo vét (quan trắc trước khi triển khai thi công và trong quá trình thi công).

Phối hợp chặt chẽ với Cảng vụ Hàng hải khu vực, địa phương, Ban Quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ và các đơn vị liên quan trong quá trình thiết lập mốc quan trắc và giám sát diễn biến đường bờ tại khu vực thi công. 

Ngoài ra UBND Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị  công ty được cấp phép nạo vét xác định rõ quy mô nạo vét, vị trí đổ bùn của dự án và lập lại thủ tục báo cáo đánh giá tác động môi trường, đồng thời xin ý kiến về việc chấp thuận vị trí đổ bùn của cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định trước khi xem xét cho triển khai dự án, thực hiện báo cáo khối lượng đã tận thu cho Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố để tính tiền cấp quyền khai thác trong đó làm rõ tỷ lệ thu hồi cát, bãi đổ bùn… 

Về lựa chọn Tư vấn giám sát độc lập, UBND Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức lựa chọn tư vấn giám sát đủ năng lực để hỗ trợ giám sát thực hiện hợp đồng dự án theo quy định.

Trách nhiệm của Tư vấn Giám sát độc lập phải tăng cường công tác giám sát quá trình nạo vét của nhà đầu tư, báo cáo kịp thời kết quả thực hiện, phát sinh, vướng mắc, đề xuất biện pháp xử lý trong quá trình thực hiện về cơ quan quản lý, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước các cơ quan quản lý về kết quả thực hiện. 

Đồng thời bố trí đầy đủ cán bộ kỹ thuật có năng lực, kinh nghiệm chuyên môn để thực hiện giám sát chặt chẽ, kiểm tra thường xuyên toàn bộ quá trình thực hiện của nhà đầu tư đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình cũng như các điều kiện về an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

Ghi chép toàn bộ kết quả giám sát về quá trình thi công nạo vét và vận chuyển đổ chất nạo vét…
*Lựa chọn chủ đầu tư đủ năng lực

Khai thác cát trên vùng biển Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Trần Tình/TTXVN

Trước đó, ngày 2/8/2019, UBND huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản số 3392/UBND gửi Sở Giao thông vận tải thành phố về việc triển khai dự án xã hội hóa nạo vét trên địa bàn, kiến nghị tạm thời không chấp thuận triển khai dự án xã hội hóa nạo vét nhằm đánh giá, xác định nguyên nhân sạt lở đất rừng phòng hộ. 
Theo UBND huyện Cần Giờ, qua rà soát các tuyến sông thuộc các dự án xã hội hóa nạo vét khu neo đậu tránh trú bão trên sông Gò Gia, đoạn từ tim sông Tắc Ông Cu cắt vuông góc sông Gò Gia về phía thượng lưu (tới lý trình 9,5km) theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm bù chi phí, không sử dụng ngân sách Nhà nước của Công ty TNHH Thành Hồng Phát và một số dự án khác.

Công tác xã hội hóa duy tu, nạo vét các tuyến luồng hàng hải là phù hợp với chủ trương, chính sách và pháp luật Nhà nước tuy nhiên, các tuyến luồng thuộc các dự án xã hội hóa nạo nét khu neo đậu tránh trú bão trên sông Gò Gia, đoạn từ tim sông Tắc Ông Cu cắt vuông góc sông Gò Gia về phía thượng lưu (tới lý trình 9,5km)… có dấu hiệu sạt lở rừng phòng hộ Cần Giờ (xâm thực đất rừng). 
UBND huyện Cần Giờ cũng đề nghị Sở Giao thông vận tải tham mưu UBND thành phố lựa chọn nhà đầu tư có năng lực, áp dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến trong thi công, không ảnh hưởng diện tích đất, rừng, hoạt động sản xuất của người dân trong quá trình thi công; Quá trình thực hiện phải đảm bảo các yêu cầu như chất lượng công trình.

Nhà đầu tư phải có trách nhiệm phối hợp với các Sở, ngành, chính quyền địa phương để thực hiện việc giám sát cộng đồng, tuyên truyền, thông báo kế hoạch triển khai trước khi thi công dự án theo quy định đồng thời dửi đến UBND cấp xã và niêm yết công khai trên công trường về kế hoạch bảo vệ môi trường trước, trong và suốt thời gian thi công dự án. 
Trước đó thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 7192/VPCP-NC ngày 13/8/2019 của Văn phòng Chính phủ về tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản trên phạm vi cả nước năm 2018, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về khoáng sản và Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoảng sản.

Đồng thời thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các thông báo số 325 TB-VPCP ngày 25/7/2017, số 142/TB-VPCP ngày 12/4/2019 của Văn phòng Chính phủ, trong đó tập trung thực hiện tạm dừng cấp mới các dự án xã hội hóa nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải, luồng đường thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm, kịp thời phát hiện ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục