1. >

TTH chốt quyền trả cổ tức cổ phiếu 25%

Facebook Share

BNEWS.VN Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành vừa thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

TTH chốt quyền trả cổ tức cổ phiếu 25%

Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành (TTH) thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 25% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 25 cổ phiếu mới).

Với 29,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự kiến phát hành thêm gần 7,5 triệu cổ phiếu mới, qua đó tăng vốn điều lệ lên 374 tỷ đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng vào 30/8, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền 29/8. Nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Kết quả điều tra nội bộ công ty Nissan Motor cho thấy CEO Saikawa đã nhận gần 47 triệu yen (434.000 USD) theo cơ chế thưởng liên quan đến cổ tức vào năm 2013. Mặc dù đây không phải là hành động bất hợp pháp, song báo cáo điều tra cho rằng điều này đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc quản lý.

ncif