Từ 15/8, ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại 4 thành phố lớn

18:31' - 12/08/2016
BNEWS Chính thức ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất (Analog) tại Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ từ ngày 15/8/2016.
Ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại 4 thành phố lớn từ 15/8. Ảnh: Hằng Trần/BNEWS/TTXVN

Chiều ngày 12/8/2016, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã đưa ra quyết định chính thức thời điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất (truyền hình analog) tại Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh từ 24h ngày 15/8/2016.

Theo Quyết định số 2451/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020, 5 thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Tp. Hồ Chí Minh, Cần Thơ phải hoàn thành số hóa truyền hình mặt đất và ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất trước ngày 31/12/2015.

Theo Thứ Trưởng Bộ Thông Tin và Truyền Thông Phan Tâm, khi triển khai thực tế Đề án số hóa, Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam đã nhận thấy một số khó khăn phát sinh ở cả phần phát truyền hình số mặt đất và phần hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho các hộ gia đình nghèo, cận nghèo theo quy định.

Vì vậy, Ban Chỉ đạo đã quyết định lựa chọn Đà Nẵng là thành phố triển khai thí điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất trước ngày 31/12/2015 và lùi thời điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại 4 thành phố gồm Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ tới ngày 15/8/2016 để đảm bảo các công tác chuẩn bị cho việc phủ sóng truyền hình số mặt đất được tốt hơn.

Trên thực tế, Đà Nẵng đã hoàn thành số hóa truyền hình mặt đất và ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất từ ngày 1/11/2015.

Từ kinh nghiệm tại Đà Nẵng, Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình đã chỉ đạo 4 thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai.

Đến nay, trên địa bàn 4 thành phố Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ đã được phủ sóng truyền hình số mặt đất, các kênh chương trình truyền hình của VTV, Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ đã được phát sóng trên hệ thống truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất của Đài Truyền hình Việt Nam, Công ty CP Truyền dẫn phát sóng đồng bằng Sông Hồng (RTB), Công ty TNHH truyền hình kỹ thuật số Miền Nam (SDTV).

Số lượng kênh chương trình truyền hình miễn phí mà người dân có thể thu xem lên tới hơn 70 kênh, trong đó có 6 kênh chương trình HD (gồm VTV1, VTV3, VTV5, VTV6, VTV7, VTV9). Tại Hà Nội, Hải Phòng có thể thu xem 45 kênh SD, tại Tp. Hồ Chí Minh, Cần Thơ: 65 kênh SD.

Hiện tại, đại bộ phận người thu xem truyền hình tương tự mặt đất tại các thành phố này đã chuyển đổi sang thu xem truyền hình số mặt đất. Hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn Trung ương tại 4 thành phố và địa bàn bị ảnh hưởng của 19 tỉnh lân cận đã được hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất. Tổng số hộ nghèo, cận nghèo đã được hỗ trợ là  413.542 hộ.

Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình đánh giá việc số hóa truyền hình mặt đất tại địa bàn Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh và việc hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho các hộ nghèo, cận nghèo đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng đủ điều kiện để ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất theo quyết định 2451/QĐ-TTg.

Vì vậy, Ban Chỉ đạo quyết định từ 24h ngày 15/8/2016 sẽ ngừng phát sóng toàn bộ các kênh truyền hình tương tự mặt đất tại địa bàn 4 thành phố Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ (các kênh chương trình truyền hình này đã được phát trên hệ thống truyền hình số mặt đất).

Ban Chỉ đạo Đề án số hóa Truyền hình Việt Nam yêu cầu Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, Đài PT-TH Hà Nội, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh, Đài PT-TH Hải Phòng, Đài PT-TH Cần Thơ thực hiện quyết định ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất của Ban Chỉ đạo Đề án số hóa Truyền hình Việt Nam./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục