Tuyển dụng giáo viên dựa trên các căn cứ nào?

08:19' - 14/07/2021
BNEWS Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý giáo viên tiểu học, trung học cơ sở công lập dựa trên các căn cứ nào?
Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập, trung học cơ sở công lập là căn cứ thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý giáo viên tiểu học, trung học cơ sở công lập.
Ông Bùi Cao Sang được cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 1 vào tháng 10/2011 và dạy hợp đồng ở các trường tiểu học và trung học cơ sở tại tỉnh Quảng Ngãi từ năm 2011 đến nay.
Vừa qua, tỉnh Quảng Ngãi có tuyển dụng viên chức nhưng yêu cầu đối với người tốt nghiệp không thuộc khối sư phạm phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên theo đúng cấp học (tiểu học, trung học cơ sở), không chấp nhận chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 1. Ông Sang hỏi, quy định như vậy có đúng không?
Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:
Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập và Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập là căn cứ thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý giáo viên tiểu học, trung học cơ sở công lập. 
Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 1 (cấp cho người hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc 1 cho giáo viên dạy nghề và trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 1672/TH-DN ngày 28/8/1992 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) hiện vẫn còn được công nhận giá trị nhưng không phải là chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT, đồng thời cũng không phải là chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục