Ưu tiên nguồn lực cho khoa học công nghệ trong lĩnh vực xây dựng

12:22' - 14/10/2021
BNEWS Chương trình hợp tác 2021 – 2025 giữa Bộ Xây dựng và Bộ Khoa học và Công nghệ tập trung ưu tiên vào trọng điểm của ngành theo hướng giải quyết vấn đề xã hội và doanh nghiệp đang cần.

Bộ Xây dựng và Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ký kết Chương trình hợp tác trong giai đoạn 2021 – 2025 nhằm thúc đẩy sự phối hợp giữa hai bên trong những lĩnh vực liên quan.

Theo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, việc ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025 nhằm tiếp tục thống nhất chủ trương, định hướng của cả hai bộ là ưu tiên nguồn lực để tập trung nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ ngành xây dựng; góp phần thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Giai đoạn tới, chương trình phối hợp giữa hai bộ sẽ tập trung ưu tiên xây dựng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm, cụm nhiệm vụ có quy mô lớn, chương trình khoa học công nghệ trọng điểm của ngành theo hướng giải quyết những vấn đề xã hội, doanh nghiệp đang cần để tạo ra sự đột phát, giải quyết thực tiễn, nâng cao trình độ khoa học và công nghệ; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, kịp thời đáp ứng thực tiễn ngành xây dựng nói riêng và phát triển đất nước nói chung.

Nội dung xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngành xây dựng rất quan trọng, cần sớm tập trung triển khai theo phân công của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Khoa học và Công nghệ mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Xây dựng trong việc triển khai dự án xây dựng Trung tâm Nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân - dự án trọng điểm của ngành bởi vừa có tính chất đặc thù, vừa có yếu tố quốc tế - Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị khẳng định, sự phát triển của ngành xây dựng trong những năm qua có sự hỗ trợ rất lớn của Bộ Khoa học và Công nghệ. Chương trình phối hợp trong giai đoạn mới sẽ mở ra cánh cửa mới cho hai bộ tiếp tục phối hợp tốt hơn trong thời gian tới để phát triển ngành xây dựng lên một tầm cao mới; đồng thời, phát huy được thế mạnh của từng bộ.

Trong Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 – 2025, Bộ Xây dựng và Bộ Khoa học và công nghệ tiếp tục tập trung vào 9 nội dung chính. Trước tiên là việc phối hợp chặt chẽ đề xuất đặt hàng, triển khai một số nhiệm vụ, cụm nhiệm vụ hoặc dự án quy mô lớn trong các Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia, góp phần thúc đẩy ngành xây dựng phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Cùng đó, hai bên xây dựng và triển khai có hiệu quả các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp bộ phục vụ phát triển ngành xây dựng; phối hợp xây dựng danh mục và triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo có tính chất đột phá trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của hai bộ để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, tiết kiệm năng lượng, chuyển đổi số - Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị khẳng định.

Ngoài ra, hai bên phối hợp để triển khai có hiệu quả các đề án: “Phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025”; “Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngành xây dựng”; “Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng”.

Trên cơ sở hợp tác, hai bộ phối hợp thúc đẩy đầu tư phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ ngành xây dựng trong đầu tư xây dựng dự án Phòng thí nghiệm cấp quốc gia chuyên ngành nhằm phục vụ nghiên cứu chế tạo vật liệu xây dựng mới, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường; tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế giữa các nước trong khu vực ASEAN và các nước trên thế giới về khoa học và công nghệ trong nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng, xây lắp, quy hoạch, kiến trúc, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Hai bên sẽ cùng phối hợp với các bộ, ngành liên quan để thực hiện rà soát, xây dựng cơ chế, chính sách hoạt động khoa học và công nghệ trong ngành xây dựng theo thẩm quyền được giao; phối hợp tổ chức nghiên cứu, xây dựng, ban hành theo thẩm quyền, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực khoa học công nghệ và lĩnh vực xây dựng có liên quan; phối hợp triển khai dự án xây dựng Trung tâm Nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân.

Giai đoạn 2016 – 2020, hai bộ đã phối hợp thúc đẩy đầu tư phát triển tiềm lực khoa học công nghệ trong đầu tư xây dựng dự án Phòng thí nghiệm cấp quốc gia chuyên ngành nhằm phục vụ nghiên cứu chế tạo cơ khí, vật liệu xây dựng mới, nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật mới trong xây dựng công trình ngầm, công trình ven biển, ngoài đảo, xử lý nền đất yếu, nhà cao tầng, kết cấu nhịp lớn; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, nghiên cứu khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực để xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

Đặc biệt, Bộ Xây dựng đã lựa chọn, hình thành và đầu tư phát triển một số tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc thành tổ chức khoa học công nghệ mạnh, đủ khả năng giải quyết những vấn đề quan trọng của quốc gia thuộc thẩm quyền quản lý của ngành. Bộ Khoa học và Công nghệ còn hỗ trợ Bộ Xây dựng soát xét, xây dựng mới khoảng 300 tiêu chuẩn quốc gia và ban hành mới 10 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.../.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục