Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về công tác nhân sự

15:05' - 03/02/2020
BNEWS Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành một số nghị quyết về công tác nhân sự.

Nghị quyết số 848/NQ-UBTVQH14 về việc Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Mạnh Dũng, kể từ ngày 10/12/2019.
Nghị quyết số 849/NQ-UBTVQH14 về việc Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đinh Công Minh kể từ ngày 9/12/2019.
Nghị quyết số 853/NQ-UBTVQH14 về việc Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông K’ Thanh kể từ ngày 11/12/2019.
Nghị quyết số 854/NQ-UBTVQH14 về việc Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Y Quang B’Krông, kể từ ngày 11/12/2019.
Nghị quyết số 873/NQ-UBTVQH14 về việc Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Bùi Hoàng Hà, kể từ ngày 6/1/2020.
Nghị quyết số 874/NQ-UBTVQH14 về việc Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Hoàng Hà, kể từ ngày 6/1/2020./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục