VAFI kiến nghị không áp dụng thuế thu nhập vào cổ phiếu thưởng, cổ phiếu trả cổ tức

16:54' - 02/12/2020
BNEWS VAFI đang soạn thảo văn bản gửi khẩn cấp cho Bộ trưởng Bộ Tài chính để trước mắt không áp dụng thuế thu nhập đánh vào cổ phiếu thưởng, cổ phiếu trả cổ tức.

Ngày 2/12, Hiệp hội các nhà Đầu tư Tài chính Việt Nam - VAFI cho biết đang soạn thảo văn bản gửi cho Bộ trưởng Bộ Tài chính để trước mắt không áp dụng thuế thu nhập đánh vào cổ phiếu thưởng, cổ phiếu trả cổ tức, sau đó là sửa đổi Nghị định 126 để không còn tồn tại sắc thuế đó.

Cụ thể, ngày 5/12 tới đây, Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế sẽ chính thức có hiệu lực. Một nội dung đáng chú ý trong Nghị định 126 là việc nhà đầu tư bán chứng khoán được chia thưởng, được trả cổ tức sẽ bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

VAFI cho rằng, không thể hiểu đơn thuần cổ phiếu thưởng hay trả cổ tức bằng cổ phiếu là việc cổ đông nhận được tiền thưởng từ doanh nghiệp, do vậy một khi có thu nhập thì phải chịu thuế thu nhập đầu tư vốn.

Theo VAFI, trả cổ tức bằng cổ phiếu không phải là hình thức phân phối lợi nhuận sau thuế hay chia tiền mặt cho cổ đông.

Việc trả cổ tức bằng cổ phiếu không làm thay đổi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại thời điểm chia, không làm giảm lợi nhuận chưa phân phối của doanh nghiệp như trường hợp chia cổ tức bằng tiền mặt, không làm tăng giá trị cổ phiếu về mặt sổ sách và thị giá (lý thuyết song trên thực tế sau chia tách thì thị giá cổ phiếu có thể giảm hoặc tăng tùy thuộc nhiều yếu tố), nên khi cổ đông nhận được cổ phiếu thì khoản này không được coi là thu nhập từ đầu tư vốn.

Điều 3 Điểm 3 Luật thuế thu nhập cá nhân 2014 có qui định thu nhập từ đầu tư vốn bao gồm tiền lãi cho vay, lợi tức cổ phần, thu nhập từ đầu tư vốn dưới các hình thức đầu tư khác.

Trả cổ tức bằng cổ phiếu hay cổ phiếu thưởng không thể coi là thu nhập từ đầu tư vốn vì những nghiệp vụ này doanh nghiệp không mất 1 đồng trả cho nhà đầu tư, còn việc trả cổ tức bằng cổ phiếu hay cổ phiếu thưởng ngoài việc làm tăng tính thanh khoản của cổ phiếu, còn ghi nhận sự tăng tài sản, tăng vốn điều lệ doanh nghiệp nhờ kinh doanh có lãi nhưng trên thế giới này không tồn tại 1 sắc thuế nào đánh vào cổ phiếu thưởng, trả cổ tức bằng cổ phiếu hay đánh vào sự gia tăng tài sản của doanh nghiệp nhờ việc kinh doanh có lợi nhuận. Vì vậy, việc đánh thuế cổ phiếu thưởng là điều không hợp lý./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục