Băm nát đất nông nghiệp ven đô ở Hà Nội

14-05-2019 09:02 Tiêu điểm kinh tế

Đất nông nghiệp bị sử dụng sai mục đích không phải là câu chuyện mới và cho đến nay, tình trạng này vẫn tồn tại kéo theo nhiều hệ lụy thế nhưng chính quyền thì vẫn bất lực, thậm chí làm ngơ cho hành động lấn chiếm này.