Cẩn trọng với sốt đất “ảo” tại Hoài Đức, Hà Nội

07-11-2018 09:02 Tiêu điểm kinh tế

“Sau khi có thông tin lên Quận thì nó lên 37 -40 triệu/m2, giờ thì nhiều người muốn mà cũng không thể mua được phải đến 46 -50 triệu/m2 đối với khu đất đẹp” người dân quận Hoài Đức cho biết.