Cảnh báo hóa đơn điện tử giả

Cảnh báo hóa đơn điện tử giả

Videos

Cảnh báo hóa đơn điện tử giả

09:35' - 30/11/2020

Hoá đơn điện tử ra đời được xem là giải pháp tích cực giảm thiểu đáng kể tình trạng hóa đơn giả. Tuy nhiên, thì cảnh báo hoá đơn điện tử có thể làm giả mới đây của cơ quan thuế đã khiến dư luận tỏ ra lo ngại.

Video