Videos

Chứng khoán: Cơ hội và tín hiệu phục hồi

09:11' - 22/07/2020

Trong thời gian gần đây thị trường chứng khoán đang cho thấy dấu hiệu phục hồi và đang tạo ra kỳ vọng sẽ phục hồi mạnh mẽ hơn trong thời gian tới khi các yếu tố vĩ mô cùng việc kiểm soát dịch bệnh tại Việt Nam đạt được nhiều kết quả rất tích cực.

Video