Chung tay làm sạch không gian mạng Việt Nam

Chung tay làm sạch không gian mạng Việt Nam

Videos

Chung tay làm sạch không gian mạng Việt Nam

08:58' - 06/10/2020

Sử dụng các phần mềm lậu, truy cập các trang web không uy tín, hay không sử dụng các phần mềm diệt virus có bản quyền… là một trong những lý do bị lây nhiễm mã độc dẫn đến bị mất tài khoản mạng xã hội, email, hay nghiêm trọng hơn là tài khoản ngân hàng, bị đánh cắp dữ liệu, xóa dữ liệu… gây tổn thất nặng nề cho mỗi cá nhân, tổ chức.

Video