Videos

Chuyển tiền qua mã QR

17:19' - 15/06/2021

Bắt đầu từ ngày hôm nay (15/6), dịch vụ chuyển tiền nhanh bằng mã QR chính thức đi vào hoạt động. Nếu như trước đây, các ngân hàng chưa liên kết với nhau trong việc chuyển tiền bằng mã QR, thì đến nay, tình trạng này đã được khắc phục.

Video