COVID-19- Những thay đổi trong thói quen chi tiêu

COVID-19- Những thay đổi trong thói quen chi tiêu

Videos

COVID-19- Những thay đổi trong thói quen chi tiêu

08:51' - 05/10/2020

Dịch Covid 19 đã tác động tới mọi mặt của đời sống xã hội khiến nhiều người lao động mất việc làm, thu nhập bị giảm sút. Trong khi đó giá cả hàng hóa vẫn có chiều hướng tăng thể hiện qua chỉ số lạm phát 9 tháng đầu năm đạt 3,85%. Trong bối cảnh ấy, hành vi tiêu dùng của người dân đã có sự thay đổi đáng kể. Làm thế nào để chi tiêu hợp lý và tiết kiệm là bài toán đã được đặt ra.

Video