Đào Hải Dương: Thương lái hủy hợp đồng, thu lại tiền đặt cọc

Đào Hải Dương: Thương lái hủy hợp đồng, thu lại tiền đặt cọc

Videos

Đào Hải Dương: Thương lái hủy hợp đồng, thu lại tiền đặt cọc

10:41' - 05/02/2021

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, gần 300 ha trồng đào của thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương) chỉ bán được 30-40% và giá giảm bằng 1/3 so với mọi năm.

Video