Videos

Dịch COVID-19: Tìm liều thuốc cho doanh nghiệp

19:56' - 22/03/2020

Dịch COVID-19 bùng phát đã khiến nhiều ngành nghề, lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề; trong đó có những doanh nghiệp không có doanh thu, gặp khó về dòng tiền. Nhiều giải pháp quyết liệt đã được các cơ quan chức năng đưa ra nhằm vừa ưu tiên chống dịch vừa hỗ trợ nền kinh tế và chia sẻ khó khăn cùng doanh nghiệp.

Video