Videos

Đoàn kết - chúng ta nhất định thắng

11:43' - 20/03/2020

Việt Nam là nước đầu tiên và duy nhất trên thế giới hiện nay chống dịch bằng phương châm 4 tại chỗ. Đó cũng là bí quyết vận dụng trong cuộc chiến tranh nhân dân dân

Video