Videos

Giải pháp “hút” vốn cho chợ miền núi

09:41' - 29/06/2020

Chợ truyền thống ở miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo đóng góp đáng kể vào cải thiện đời sống của người dân trong khu vực. Song, trước sức ép cạnh tranh ngày càng cao từ các kênh phân phối khác, chợ truyền thống đã bộc lộ nhiều hạn chế về cơ sở hạ tầng và điều kiện kinh doanh, kém sức cạnh tranh. Để mô hình chợ truyền thống phát huy hiệu quả, phù hợp với đặc thù từng vùng miền cần có tư duy phát triển mới để khai thác triệt để vai trò tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo.

Video