Videos

Giảm phát thải khí nhà kính bằng thị trường cac-bon

09:01' - 16/07/2020

Hội thảo “Vai trò của định giá cac-bon, các công cụ dựa vào thị trường” do Bộ Tài nguyên Môi trường và Ngân hàng Thế giới phối hợp tổ chức” ngày 15/7 nằm trong khuôn khổ dự án kiểm soát và giảm phát thải khí nhà kính.

Video