Videos

Gói tín dụng gần 300.000 tỷ - cứu cánh cho doanh nghiệp mùa COVID

09:13' - 25/03/2020

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp bị tắc cả đầu vào và đầu ra, nhu cầu tiếp cận vốn ưu đãi, khoanh nợ, giãn nợ…càng tăng cao. Gói tín dụng trị giá 285.000 tỷ đồng vừa được chính phủ thông qua được coi là cứu cánh cho các doanh nghiệp.

Video