Hộ chiếu điện tử tiện lợi thế nào?

Hộ chiếu điện tử tiện lợi thế nào?

Videos

Hộ chiếu điện tử tiện lợi thế nào?

10:55' - 07/07/2021

Thay vì sử dụng hộ chiếu truyền thống, nhiều nước đã dùng hộ chiếu sinh trắc học hay còn gọi là hộ chiếu điện tử, e-passport hay hộ chiếu số. Du khách sử dụng hộ chiếu điện tử có thể xuất nhập cảnh dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Video